Cari Perl, Pengurusan Laman Web, HTML5, SQL, MySQL, Linux, Pembangunan Pangkalan Data, Statistik Pekerja bebas dalam Negara-Negara Lain