Cari Word, Terjemahan, Bahasa Inggeris (AS), Reka Bentuk Grafik, HTML, jQuery / Prototaip Pekerja bebas dalam Asia