Cari Penyumberan Produk, Kejuruteraan, Pengurusan Projek, Pengaturcaraan C, MySQL, Java, jQuery / Prototaip, Mobile App Development, Pengehosan Web, HTML5, .NET, Kejuruteraan Perisian Pekerja bebas dalam Oceania