Cari Penyumberan Produk, Kejuruteraan, Pengurusan Projek, Pengaturcaraan C, MySQL, Java, jQuery / Prototaip, Mobile App Development, Pengehosan Web, HTML5, Antara Muka Pengguna / Seni Bina Maklumat Pekerja bebas dalam Oceania