Cari Penulisan Kandungan, Penulisan Penyelidikan , Ujian Kebolehgunaan, Terjemahan, Pembangunan Pangkalan Data Pekerja bebas dalam Negara-Negara Lain