Cari Penulisan Hantu, Penulisan Semula Artikel, Membaca Pruf, Rekabentuk Logo, Rekabentuk Kreatif, Identiti Korporat Pekerja bebas dalam Negara-Negara Lain