Cari Perl, Pengurusan Laman Web, HTML5, SQL, MySQL, Linux, Pengekodan, Mac OS Mac OS, Javascript, Pengikisan Web, Pengaturcaraan C Pekerja bebas dalam Negara-Negara Lain