Cari Perl, Pengurusan Laman Web, HTML5, SQL, Destop Windows, Pengurusan Projek, Ujian Laman Web Pekerja bebas dalam Negara-Negara Lain