Cari Penyumberan Produk, Pemasukan Data, Pemasaran Internet, Pembantu Maya, Perlombongan Data Pekerja bebas dalam Negara-Negara Lain