Cari XML, Pengaturcaraan C, eBay, Amazon Web Services, Pembangunan Permainan, Perl, Pengaturcaraan C++, Django Pekerja bebas dalam Negara-Negara Lain