Computer Support Technicians Untuk Diupah

  • Computer Support
Cadangan:
lagi

Negara

Lokasi yang Tertentu

Periksa

Kadar Mengikut Jam (USD)

Pemeringkatan

Dalam Talian

  • Upah dailas
    0.7
    1 ulasan $25 USD setiap jam
    Specialties: IT Management, Network Engineering, MS Windows & Linux administration, Asterisk PBX (dCAA), FreePBX (SCE), user 4c4058f86asupportfcd046dc43, 4c4058f86acomputerfcd046dc43 maintenance and 4c4058f86asupportfcd046dc43, Web-services, CCTV More than 5 ... years of Asterisk PBX (plain, elastix, FreePBX) administration and 4c4058f86asupportfcd046dc43. Digium Certified Asterisk Administrator FreePBX Sangoma Certified Essential PBXact Sangoma Certified Essential
    Specialties: IT Management, Network Engineering, MS Windows & Linux administration, Asterisk PBX (dCAA), FreePBX (SCE), user support, computer maintenance and support, Web-services, CCTV More than 5 years of Asterisk PBX (plain, elastix, FreePBX) administration and support. Digium Certified Asterisk Administrator FreePBX Sangoma Certified Essential PBXact Sangoma Certified Essential kurang

Hey , di sini ada beberapa offline pekerja bebas

Hey , di sini ada beberapa offline pekerja bebas yang sepadan""