IBM Tivoli Consultants Untuk Diupah

  • IBM Tivoli
Cadangan:
lagi

Negara

Lokasi yang Tertentu

Periksa

Kadar Mengikut Jam (USD)

Pemeringkatan

Dalam Talian

  • Upah asharma44
    3.4
    1 ulasan $5 USD setiap jam
    TSM Backup Administrator with 8 Years of Experience. Vastly Experience on TSM 5.5 and TSM 6.x server and clients. 5 Years experience on Unix with expertise on Linux Ahsay Backup administration experience including upgrade of Ahsay servers and clients. NetBackup administrator managing multiple Master and media servers...
    TSM Backup Administrator with 8 Years of Experience. Vastly Experience on TSM 5.5 and TSM 6.x server and clients. 5 Years experience on Unix with expertise on Linux Ahsay Backup administration experience including upgrade of Ahsay servers and clients. NetBackup administrator managing multiple Master and media servers of version 7.5 and 7.6. kurang

Hey , di sini ada beberapa offline pekerja bebas

Hey , di sini ada beberapa offline pekerja bebas yang sepadan""