Kids next door logopekerjaan

Tapis

Carian terbaru saya
Tapis melalui:
Bajet
hingga
hingga
hingga
Jenis
Kemahiran
Bahasa
  Status Pekerjaan
  328,130 kids next door logo tugasan ditemui, harga dalam USD

  I need you to write some articles. അസ്സലാമു അലൈക്കും, *ദിനം പ്രതി 500 ല്‍ അധികം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നിസ്കാരത്തിന് എത്തുന്ന കാടങ്കോട് gfvhss ന് അടുത്തുളള രിഫാഇ മസ്ജിദ് പുനഃരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഉദാരമതികളുടെ സഹായം തേടുന്നു,* കാടങ്കോട് രിഫായി മസ്ജിദ് വേണ്ടി ഇത് വരേ സംഭാവനായായി കിട്ടിയത് [log masuk untuk melihat URL] Rahman Haji. 1250 കഷ്ണം കല്ല് . [log masuk untuk melihat URL...

  $740 (Avg Bid)
  $740 Avg Bida
  1 bida

  Title = Bohut door Mein bohut door nikal, aya hoon Duniya choti si, lagti hai. Dharkan se aagay, saans ke us par, puhncha hoon Mein bohut door nikal, aya hoon Raste mein peechay, hai arzoo ki laash tamanna ki bairee, jawabon ki talaash Mein hi musafir, mein hi manzil, mein raastaa Mein bohut door nikal, aya hoon Mein har jaga hoon, har waqt mein, mein hi hoon Mein har zarra, or jama mein hi ...

  $100 (Avg Bid)
  $100 Avg Bida
  1 bida
  frog kids oke Tamat left

  bandar lampung panjang frogkids

  $555 (Avg Bid)
  $555 Avg Bida
  1 bida
  Mobile app Tamat left

  Halo Albert, mau tanya secara garis besar, kamu bs buat app yg ada voice verificationnya ga? jd kl misal bukan suara si owner, maka tdk akan ke next stepnya? Kl bs nanti kita akan diskusi lebih lanjut dan harga pembuatannya. Terima kasih

  $50 (Avg Bid)
  $50 Avg Bida
  1 bida
  Translation Tamat left

  We are going to do a large translation project, which will require translators in many languages. I NEED THREE TRANSLATORS PER EACH LANGUAGE (Translation will be mostly English to "language"). If you see the language that you speak on the list, please email me a short message with your rates and your name, like this: Albanian -- John Doe -- .05 per word SEND TO: Helena@quicktransla...

  $437 (Avg Bid)
  $437 Avg Bida
  4 bida

  saya punya aplikasi untuk ditempatkan di web saya,,nbisa tolong bantu?nnjenis aplikasi adalah sosial locker..nnpenempatan aplikasi:n1. di halaman download ([log masuk untuk melihat URL])nsaat dia telah memilih download now, maka dia akan masuk ke halaman download file,,ndihalaman aplikasi download yg ke 2 lah aplikasi ini ditempatkan...naplikasi akan me lock icon lanjutkan/next/download

  $11 - $11
  $11 - $11
  0 bida

  Merubah 4 fungsi dari script, penomoran anggota yg terbalik, print out, download database, dan save and next Error.

  $111 (Avg Bid)
  $111 Avg Bida
  2 bida

  PT. PHOENIX JAYA MANDIRI Jakarta, bergerak di bidang Jasa Pengurusan barang Export dan Import di Pelabuhan Tg Priok Maupun Di Bandara Soekarno Hatta, Juga kami melayani jasa Domestics Pendistribusian barang ke seluruh Indonesia Khususnya ke Seluruh wilayah Sumatera, Aceh NAD, Jawa dan Bali Lintas Darat, Laut dan Udara . Melayani International Sea & Air Freight Forwarding, Customs Clearance, ...

  $399 (Avg Bid)
  $399 Avg Bida
  1 bida

  I am a young writer, aspiring to self-publish my first book. The writing part is now done, and I came up with a 70-page book that's heavily illustrated. Now, I need an experienced consultant who can guide me through the entire self-publishing process and help me make strategic decisions. Upon signing an NDA, I expect the chosen consultant to: 1. Answer all my questions around copyright,...

  $36 - $299
  $36 - $299
  0 bida

  I have a light fixture that I need modelled as a CAD/ obj format in the next couple of hrs.

  $30 (Avg Bid)
  $30 Avg Bida
  5 bida

  I have a spreadsheet which requires a formula to determine overlapping times, per individual, per day. I have a formula which only works for 1 name at a time. You can see that in column J the overlap is identified if the value is not FALSE. This is fine as I can apply a filter and remove FALSE values. However I want a formula which will identify the overlapping time values for each employee per da...

  $133 (Avg Bid)
  $133 Avg Bida
  17 bida

  There is an existing Vue APP developed and integrated into a Drupal 8 CMS. There is a additional change to add new country dropdown and based on select the next fields

  $177 (Avg Bid)
  $177 Avg Bida
  2 bida

  Dear Sir / Madam, My fellow co-parent and I require a Joint custody agreement (legal & physical custody). We are in the final stages of mediation and have 'ironed out the creases'. The next step is for the outcomes to be drafted into an agreement. I have and will continue to support my ex to the best of my ability. I am a fully committed father. We are friends who are working toge...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Avg Bida
  7 bida

  This is a simple and minor project which can be done in 5-10 minutes. I don't want to lose time doing it myself which will take a bit longer. The Wordpress theme has a simple blog page. It shows the featured image and excerpt. Opening an actual blog page goes by clicking on the title of the blog posts. Which from an UX perspective is not enough. Therefore I am looking for someone who can ad...

  $90 (Avg Bid)
  $90 Avg Bida
  25 bida

  Good day! I am looking for a US based resident who can help with HR and Hiring management for the next 3 months. You need to be located in the US. I look forward to hearing back from you soon. Thank you.

  $969 (Avg Bid)
  $969 Avg Bida
  9 bida

  We would like to bring an experienced full stack software developer to our existing system to fix some issues and to upgrade it to the next version. You should be: - An expert at windows desktop application development. - An experienced web interface developer - Proficient in C#, ASP.NET, .NET framework, MongoDB, GCP - Having deep knowledge of Google Speech to Text API - Experienced in video conf...

  $11 / hr (Avg Bid)
  $11 / hr Avg Bida
  7 bida

  ZeeDo 200 USD milestone (after this one total payment is 1500 USD). Next milestone will include fully working and tested web functionality and UI

  $200 (Avg Bid)
  $200 Avg Bida
  1 bida

  what will you charge to do my next video like this one?

  $22 (Avg Bid)
  $22 Avg Bida
  11 bida
  Mobile app for draw learning 6 hari left
  DISAHKAN

  The app should have a pad touch that kids can draw shapes. And the app will compare the kid’s draw with original. And based on it gives the kid mark our of 10. For example: we give the kid sun draw, and he/she start drawing then once done the give him mark. And better to give suggestions. I want someone who is interested to give me today explain how this could be implemented. Either in nat...

  $30 / hr (Avg Bid)
  $30 / hr Avg Bida
  45 bida

  The Application is about developing an application called CB where this application is based on community based platform. The overall development time for developing a trail version of this application is estimated around 4 working Weeks . On successful trail demonstration the application is developed for next 5 weeks. The cost is decided on the further discussion. Energetic and Experienced develo...

  $370 (Avg Bid)
  $370 Avg Bida
  7 bida

  Need a videographer in Hanoi for small video project - taking photos of our product and school kids

  $57263 (Avg Bid)
  Tempatan
  $57263 Avg Bida
  3 bida

  Hi, I need someone to create a formula in Google Sheets that calculates and extracts the Engagement Rate from Instagram. I want to be able to enter an Instagram username in one cell and then the engagement rate to automatically appear in the cell next to it.

  $120 (Avg Bid)
  $120 Avg Bida
  16 bida

  I HAVE PUT TOGETHER A DOCUMENT A LIST OF CHANGES TO BE MADE TO THE HTML PAGES AND CHANGE COLORS TO ALL PAGES. AFTER THE CHANGES ARE DONE CORRECTLY ALL OF THE HTML PAGES NEED TO LINKED TOGETHER WE WILL NEED TO HAVE A CONVERSATION. AND MAKE CHANGES TO THE PAGES IN MOBILE & DESKTOP UPDATE THE FOOTER SECTION. AND TO CREATE NEW PAGES IF IT IS NEEDED I WILL GIVE YOU INSTRUCTION ALL PAGES WILL NEED ...

  $567 (Avg Bid)
  $567 Avg Bida
  36 bida

  The said client is into Virtual Events, a sector which is booming in the current scenario, and the requirement to start with is 4 blogs per month. Being a nascent sector, the content strategy is built to educate the client's customers about the possibilities of virtual events and how they can leverage them for business success. The task would be to develop deeply researched, value-adding con...

  $23 / hr (Avg Bid)
  $23 / hr Avg Bida
  9 bida

  Our project is basically editing the kid version of super heroes and other kids cartoon. It will be conceptual but it will be design will be in the form of super hero in kid version. We are basically want to print for tshirts , caps, bands etc. The designs will be our own copywrite. I am uploading few pics for a brief idea.

  $68 (Avg Bid)
  $68 Avg Bida
  4 bida

  iOS Developer -> We will need an expert (7 to 10 years experience minimum) to work with us for next three days (I am giving the same assignment to two people) Whoever is best, we will work long term with that person Tasks- 1. Work on new module 2. Study existing module 3. Improve code if required Note - If from Mumbai, more preference

  $106 (Avg Bid)
  $106 Avg Bida
  3 bida

  I am looking for a senior level Laravel/PHP/MySQL Developer to do following things in next 5 days 1) Understand my existing system/ APIs/ Service end to end - I will train you - 5 hours 2) Install code in your local host - 1 hour - We may do this on screen share via TV/Any Desk too 3) Run my Postman collection and check logs - Understand system more - We can use my installation. 4) Study logs and...

  $226 (Avg Bid)
  $226 Avg Bida
  28 bida

  Hi, We are a startup company. We are doing Website design and development, e-commerce website. Our official website [log masuk untuk melihat URL] are looking for leads generation What is your role 1. Market research through Hubspot and linkedin Sales 2. Cold calling and Email marketing 3. Fixing Appointment with qualified leads 4. Follow up and business closure Our target is fixed each month we...

  $7 (Avg Bid)
  $7 Avg Bida
  1 bida

  The appartment is a very small 31/2. Here are the main shores: Cuisine: [  ] Fridge [  ] Stove [  ] Wash dishes [  ] Bleach stains on the fridge [  ] Reorganiser les armoires à cuisines et à pharmacie, le frigo. Salon: [  ] ***Aspirateur and deep cleaning detox of the sofa and the bed (stanned of urine well incrusted) [  ] ***Asp...

  $12 - $20 / hr
  Tempatan
  $12 - $20 / hr
  0 bida

  This project was initiated by a user of the Photo Anywhere app. The user would like a minimum of ten photos of: 22L Wilfred Smith Drive, Dubbo NSW, Australia It is located at: -32.29312, 148.71847 Before you place your bid, please review the following guidelines for Photo Anywhere projects. Please don' let these scare you off. We're just trying to be clear about what to expec...

  $20 - $30
  Tempatan
  $20 - $30
  0 bida

  Need help updated the layout for Product page. The Wishlist icon needs to be moved to "<div class="sidebar-product-wrap">" . Moreover add the compare icon next to the wishlist icon. Here is the link to the theme. ([log masuk untuk melihat URL]) . You will have to setup magento 2.4.1 locally (will provide the theme) and than once the job is accomplish, send the files to me...

  $12 / hr (Avg Bid)
  $12 / hr Avg Bida
  12 bida

  Hi Achmad , here is the next project. This product is the HB1224. We need the Manual, Label and Box changed over as per same as before. This box can be fully custom for this product.

  $49 (Avg Bid)
  $49 Avg Bida
  1 bida
  Looking for .NET Core Expert 6 hari left
  DISAHKAN

  I am looking for .NET Core expert urgently It must be available for immediately start after interviewing. Must be done by remotely for trial paid task( 2 hours ) and long term full time working ( next weeks 56 hours 7 days per week ) . Will immediately hire.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Avg Bida
  31 bida
  Trophy icon unique illustrations for website 6 hari left

  I need 15 custom-designed web elements to go next to headings and content for a digital agency. The web elements must be relevant to the content. I will include three pieces of content, to begin with for the competition and then once I choose the winner they can complete the remaining 12 to collect the competition prize. I have examples of web elements I like. I like simple clean and sophisticate...

  $192 (Avg Bid)
  Dijamin
  $192
  1 penyertaan

  We are looking for an experienced Application Support and Software Trainer to join our team and be the Client Champion for our software. We are wanting someone who is keen to join our team on a permanent full-time basis and can bring their existing IT Support skills and make an impact from day one.  The successful candidate will (but not limited to): Work during NZ hours of 8.30 am to 6 pm Serv...

  $6 / hr (Avg Bid)
  $6 / hr Avg Bida
  3 bida

  The program to login and connection to database is created, the cookies from the retrofit response should be saved and should be used for the next API call

  $47 (Avg Bid)
  $47 Avg Bida
  7 bida

  Need a quick Ramadan greeting design with my company logo. Need in the next 30 minutes please. Very simple work to just attach logo is please make sure design is nice. This is what we did for eid last year, please follow this color scheme, like the concept of the moon as well. Also attached both my logos, choose whatever goes better with the design

  $20 (Avg Bid)
  $20 Avg Bida
  35 bida

  Draw a mask over 4 kids vector. Images

  $37 (Avg Bid)
  $37 Avg Bida
  1 bida

  Point Loma’s top producing Real Estate team, The Yarbrough Group, is searching for an experienced BLOG writer to create custom content for our team’s two San Diego real estate websites. This would be a steady, on-going gig as we would need a total of four, 500 word BLOG posts every month, two for each of our websites: [log masuk untuk melihat URL] - Focused on home sellers and the Po...

  $66 (Avg Bid)
  $66 Avg Bida
  15 bida

  Compass Human Resourcesis a young, agile company devoted to developing minimally-invasive medical technologies for medical professionals looking for the next level of innovation in the operating room. We firmly believe that working closely with physicians is the best way to improve our product solutions and services; ‘co-creation’ in the interest of patients – that’s what ...

  $37 / hr (Avg Bid)
  $37 / hr Avg Bida
  7 bida

  I need a one page A4 landscape diagram of a project timeline within the next 30 hours, in jpeg please. It is a pretty straightforward diagram, I have it sketched by hand, and can also give a flavour of what the rest of the document looks like so you can align colouring etc. with that. I expect we'll need 1-2 rounds of minor revisions.

  $42 (Avg Bid)
  $42 Avg Bida
  31 bida

  We’re looking for a long-term scriptwriter to write scripts on topics related to film/movies/TV series for YouTube videos. ROLE Scriptwriting: We’d like at least 2 - 3 scripts written per week. Each script must be at least 1,600 words long. NOTE: If you submit a script of less than 1,600 words, then you will be asked to revisit and add to the script without sacrificing quality. The...

  $20 (Avg Bid)
  $20 Avg Bida
  9 bida
  CakePHP Expert Wanted 6 hari left
  DISAHKAN

  I have a website called [log masuk untuk melihat URL] I have an auto repsponder page but it needs to be able to schedule the Auto Responder feature for after hours with the option to turn it on and off with a check box on the same page. For example, the office might close at 6 pm Monday - Friday and they would want the Auto Responder to only reply after 6 pm but automatically turn off at 9 am. T...

  $20 - $166
  Sulit
  $20 - $166
  7 bida

  Wish to have a integration of a Asterisk PBX like FreePBX or something with ERP Next. We should have incoming call popup with data being picked up from the ERP Next CRM Module for a existing number and We should have a option to save a un-known new number as a new Lead or Save to a existing customer / supplier / other contact similarly we should be able to do a click to dial from within ERP Next

  $500 (Avg Bid)
  $500 Avg Bida
  1 bida

  project description- looking for complete (100%) self-working independent freelancer to join exisitng team. 1. build CoBrowse service functioning similar to [log masuk untuk melihat URL] 2. ability to share any modern website url link (public or secured) with any number of participants with full co-browse capabilities including full PROXING of original Web Pages and a way to switch CONTROL and AN...

  $2125 (Avg Bid)
  $2125 Avg Bida
  6 bida

  I need that next code works into file.php. If I use absolute values (not variables), it works correctly. But I can't get the email and name variables from the form. $email = 'EMAIL_ADDRESS'; $list_id = 'xxxxxx'; $api_key = 'xxxxxxxxxxxxxxx'; $data_center = substr($api_key,strpos($api_key,'-')+1); $url = 'https://'. $data_center .'.[...

  $34 (Avg Bid)
  $34 Avg Bida
  7 bida
  $30 Avg Bida
  1 bida

  Description: An existing application is working with AngularJS as front, which has default material skin. The goal is to change the outlook of the existing pages (mobile and desktop) based on pre-defined design in [log masuk untuk melihat URL], as follows: 1. Home page 2. Entity page 3. login/signup screen - with two type of "create user" controls 4. create article page 5. create content...

  $429 (Avg Bid)
  $429 Avg Bida
  20 bida

  Hello I am looking for someone to tutor me in the cyber security world, I can pay on an hourly basis. I am looking for someone who is going to be readily available to answer my calls eastern standard time. I need you to be knowledgeable and familiar with windows server security 2016. I will need you for the next 4 months or so this is not a 1 time job offer.

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Avg Bida
  4 bida

  I have a "block builder" website built for my business through Hostpapa, that was built with Hostpapas drag and drop website builder. While i have tinkered with SEO a little bit, i dont know enough to make much of a difference. I am currently showing up around 70-100 ranking on google, and would like to make the first page, preferrably in the top 5. Right now i am just entering my bus...

  SEO
  $235 (Avg Bid)
  $235 Avg Bida
  63 bida