Tapis

Carian terbaru saya
Tapis melalui:
Bajet
hingga
hingga
hingga
Jenis
Kemahiran
Bahasa
  Status Pekerjaan
  7,635 my tc.com tugasan ditemui, harga dalam USD

  ...000 രൂപാ [login to view URL] Salam Haji 10.000 രുപാ. 5.Shamsudheen.M.5000 രൂപ . 6.K.M. Nasar 5000 രുപ [login to view URL] Ajman 5000 രൂപ [login to view URL] ajman 5000 രൂപ [login to view URL] Muthaleeb 5,000 രൂപ 10.Aടlam TC Qatar 2000 രുപ ..... [login to view URL]??? താല്‍പര്യമുളളവരുടെ പേര് ചേര്‍ക്കുക

  $495 (Avg Bid)
  $495 Avg Bida
  2 bida

  Saya perlu laman sesawang ditetapkan Projek jual muar2

  $25 - $211
  $25 - $211
  0 bida

  Saya perlu laman sesawang ditetapkan Projek jual muar2

  $1265 - $2529
  $1265 - $2529
  0 bida

  Buat logo keduanya dengan : Negatif Space. Atau buat saja gimana keren menurut para desainernya. CV. Bukutang Media Press adalah usaha penerbitan buku secara indie. Mottonya : Sahabat Penulis Hebat, Berkarya Hingga Akhir Hayat. Vila Buku/[login to view URL] adalah bagian dari Cv diatas yang bergerak di bidang penjualan buku online. Mottonya : Proses Cepat dan Tepat!. Warna keduanya : MERAH...

  $21 (Avg Bid)
  $21 Avg Bida
  1 bida

  preciso de um desenvolvedor em ccs compiler para utilizar a biblioteca 16FUSB para criar um teclado USB HID com o pic 16F628A

  $144 (Avg Bid)
  $144 Avg Bida
  1 bida

  Finalizar integração To finish would be missing: · Finish integrating Magento module to insert into the Application. · Validate the process of inclusion of the application on Winthor · Create routines that will be called in cron to pull in Magento Winthor information (using the API's)

  $164 (Avg Bid)
  $164 Avg Bida
  11 bida

  I want an E-Com website in Laravel or Drupal

  $815 (Avg Bid)
  $815 Avg Bida
  10 bida

  um blog sobre emagrecimento e estilo de vida saudável

  $164 (Avg Bid)
  $164 Avg Bida
  15 bida
  ProSashi11.com 4 days left

  It's a Fantasy website across in India I wanted to make so interested Users may contact me . Here we betting in a cricket, Football, Kabaddi game.

  $91 (Avg Bid)
  $91 Avg Bida
  3 bida

  Software for the program and I will be able to make it to the game tonight because I am kaushal who are you

  $39 / hr (Avg Bid)
  $39 / hr Avg Bida
  4 bida

  ...to the left. 3) SKU and barcode needs to be changed for each box. Red Earphones: TC-EP13-RD UPC/EAN Barcode: 9353737001033 Green Earphones: TC-EP13-GN UPC/EAN Barcode: 9353737001040 Blue Earphones: TC-EP13-BL UPC/EAN Barcode: 9353737001057 White Earphones: TC-EP13-WH UPC/EAN Barcode: 9353737001064 Please save the files in PDF format with

  $18 (Avg Bid)
  $18 Avg Bida
  24 bida

  Create a DLL COM plugin/add-in for Excel from my excel 2007-2016 macro file. Insert DLL COM into a standard installation executable file for a customer Please don't respond if you are not already proficient at this.

  $166 (Avg Bid)
  $166 Avg Bida
  9 bida

  ...ranking e etc, e o outro software puxa do FireBase e coloca em um FrontEnd para exibição ao cliente em um segundo monitor. É necessário reparar a integração da API do FireBase com os dois softwares. Um aplicativo que mostra ao cliente numa TV, o ranking dos melhores tempos e etc e tenho um outro aplicativo que faz o gerenciamento dos dados, el...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Avg Bida
  4 bida

  ...the securiity of a COM DLL, and an install shield type of package that would be more secure and easy to install. All code is working perfectly in the xlsm and xlam files, all that is needed is someone who can package these on an as needed basis...basically, a price for taking our xlsm and xlam file sets and integrating them into a COM DLL and an Excel

  $212 (Avg Bid)
  $212 Avg Bida
  9 bida

  Service finder, site para busca de profissionais, com login, cadastro, reviews, e muito mais. totalmente dinâmico...mais informações...

  $502 (Avg Bid)
  $502 Avg Bida
  19 bida

  hardware design a universal analog module. Thermocouple (TC),RTD2,3,4 wire, 4 20ma,0 - 5v and 0 - 10v.

  $175 (Avg Bid)
  $175 Avg Bida
  5 bida

  Preciso do auxilio de um programador que saiba implementar um masonry grid junto com infinite scroll. Estou criando um site alá Pinterest e não consigo superar esse problema. Maiores detalhes do problema você pode ler aqui: [login to view URL]

  $25 (Avg Bid)
  $25 Avg Bida
  2 bida
  Asegurar365.com 16 hours left

  I made a marketplace of insurance agents and I want to continue growing. The site is done in nodejs and react. I need a comprehensive service that maintains the site. Work wi...I need a comprehensive service that maintains the site. Work with servers aws or google to host the site and knowledge of APIs and webservices. The site is test.asegurar365.com

  $968 (Avg Bid)
  $968 Avg Bida
  26 bida
  Trophy icon Logo development 10 hours left

  Looking for a talented graphic designer with strong ILLUSTATOR skills to develop a logo. My logo consists of two letters: R and M. I am attaching a basic idea of how it could be, I will need several highly DEVELOPED presentations of this idea. The sketch shows the M integrated inside the top curve of the R and forms a sort of lamp bulb as well as flower

  $234 (Avg Bid)
  $234
  104 penyertaan

  We have a php website.. Users will upload images from front end website regularly. We need to compress these images as soon as they upload the images in to our site using their profile account. So you need to use [login to view URL] php api to do this.

  $26 (Avg Bid)
  $26 Avg Bida
  13 bida

  [login to view URL] SITUS BANDAR TARUHAN AGEN JUDI BOLA TERBESAR INDONESIA

  SEO
  $119 (Avg Bid)
  $119 Avg Bida
  4 bida
  Trophy icon Futsal Flyer Ended

  ...design - nice colors combinations You have to put our logo and write: TC ORIAGO VI INVITA A GIOCARE A CALCIO A 5 TUTTI I GIORNI ANCHE AL COPERTO SOLO 50€ Per info: 041 422016 info@[login to view URL] our logo is attached Translated for non italian speakers: Tc Oriago invites you to play CALCIO A 5 (is futsal or soccer indoor 5vs5) every

  $50 (Avg Bid)
  Dijamin
  $50
  140 penyertaan

  i need a company name with .com domain availability . company for online multi services like mobile recharge, travel , food delivery

  $14 (Avg Bid)
  $14 Avg Bida
  13 bida

  I need an website rebuilt for labstep dot com. All the function and layout should be exactly to same as it. The website must be built in Reactjs for frontend and node.js for backend.

  $336 (Avg Bid)
  $336 Avg Bida
  34 bida

  need 2 domains .com https ssl for websites

  $20 (Avg Bid)
  $20 Avg Bida
  16 bida

  need 6 domain .com for my websites 1 year bugdge is 20 dollar

  $16 (Avg Bid)
  $16 Avg Bida
  5 bida

  SCHOOL PORTAL WITH DIFFERENT MODULE LIKE ADMISSION,FEE COLLECTION TC BUS SERVICE ETC

  $273 (Avg Bid)
  $273 Avg Bida
  29 bida

  Preciso de um software feito em java no eclipse. É um software para controle de contas a receber! deverá portar arraylist, localdate, tudo de forma simples e funcional.

  $26 (Avg Bid)
  $26 Avg Bida
  9 bida

  Estou com um desafio da fazer em java, mas estou sem tempo. não e Java web e nao precisa de interface gráfica. Tudo que precisa ser feito esta descrito nos javadocs das classes, uma coisa que não e permitido e alterar os construtores das classes e assinatura dos métodos. Já consegui fazer alguns métodos so so tenho as classes principais para ser

  $106 (Avg Bid)
  $106 Avg Bida
  10 bida

  【澳门银河】新会员注册后: 首存100送19、两个红包、一倍水、不限游戏、 首存500送33、两个红包、一倍水、不限游戏、 首存1000送68、两个红包、一倍水、不限游戏、 首存5000送138,两个红包一倍水、不限游戏、

  $542 (Avg Bid)
  $542 Avg Bida
  4 bida

  all the features are described in the pdf. Bid only if you have understand all the features

  $897 (Avg Bid)
  $897 Avg Bida
  37 bida

  Precisamos de uma tela para receber dados (podem ser mockados). Forneceremos a base do layout e queremos algo preparado para requisições à uma API, todo o projeto deve ser feito em VueJS.

  $25 (Avg Bid)
  $25 Avg Bida
  1 bida

  Marketing job and official work

  $605 (Avg Bid)
  $605 Avg Bida
  4 bida

  ...includes several COM components that expose various interfaces and fire events based on actions such as the user inserting a banknote into the bill acceptor, or opening an access door on the kiosk. I can supply the SDK which includes a module for mocking the bill acceptor and door switches for development purposes. In order to interface my kiosk software

  $915 (Avg Bid)
  $915 Avg Bida
  33 bida

  Realizar a parte de programação de um dimmer que será controlado por wifi via celular.

  $38 (Avg Bid)
  $38 Avg Bida
  5 bida

  I need help with setting up a small example in Delphi Berlin where I create a dummy simple exe project with very simple an out of process COM server that can control this exe, just by creating it in a new instance or attaching to an existing instance. Registering to ROT is necessary.

  $109 (Avg Bid)
  $109 Avg Bida
  2 bida

  I need a website to be developed ECom with all features Let me know if you can help

  $179 (Avg Bid)
  $179 Avg Bida
  43 bida

  I need a new website. I need you to design and build a landing page. I need you to design and build

  $196 (Avg Bid)
  $196 Avg Bida
  21 bida

  ...having an web app which used Laravel 5.6 for building it. And i would like to have the plugin which able to allow use to input as URL or Item's ID from (Taobao, TMall, 1688.com) then the plugin able to scrape data item's detail such as, (id, name, price, discounted price, photos, options[size, colors, other], shipping rate ...). Sample are below: there's

  $185 (Avg Bid)
  $185 Avg Bida
  16 bida

  Olá boa tarde Fiz a compra de um dashboard onde agora preciso incluir os clientes e os produtos no mysql, e também desenvolver uma forma para importar e exportar produtos.

  $451 (Avg Bid)
  $451 Avg Bida
  15 bida

  Preciso fazer as seguintes alterações nesse script Adicionar campo CPF com validação e sem repetição de numero, remover Company e deixar somente usuário aparecendo e deixar imagem padrão em todas as vagas [login to view URL]

  $30 (Avg Bid)
  $30 Avg Bida
  8 bida

  I need an website rebuilt for labstep dot com. I already have a design, I just need you to build a website for my small business.

  $180 (Avg Bid)
  $180 Avg Bida
  34 bida

  Quero fazer um site de roupas, com varias formas de pagamento e entrega agilizada em duas cidades. SÃO José dos Campos e jacareí. E outras cidades via correio.

  $597 (Avg Bid)
  $597 Avg Bida
  25 bida

  Necessito de pessoa capacitada para desenvolvimento de um plugin de Woocommerce para Boleto com registro do banco Santander.

  $191 (Avg Bid)
  $191 Avg Bida
  4 bida

  WRITE TC AND PP FOR A MOBILE APP REFERENCE LINKS CAN BE SHARED LATER

  $133 (Avg Bid)
  $133 Avg Bida
  34 bida

  Can you extract data from TC ?

  $136 (Avg Bid)
  $136 Avg Bida
  5 bida

  I need to build a website similar to booking . com with some customization. Also I need to include android and IOS applications with the website. The website should be responsive and has excellent friendly design. Platform: C#. net, asp.net (preferred mvc), MS- SQL server, Android, IOS.

  $2210 (Avg Bid)
  $2210 Avg Bida
  69 bida

  No Upfront when things delivered will pay the amount when 100% things will do then we will pay after final testing Surely will provide monthly support work based on their talent [login to view URL] 1. Product detail page all base images do not appear properly. 2. Add to cart taking too much time to add an item and when we edit any item and again try to update add to cart it will taking longe...

  $126 (Avg Bid)
  $126 Avg Bida
  6 bida

  Tambem preciso de um site responsivo. Gostaria que seja desenhado e construído.

  $135 (Avg Bid)
  $135 Avg Bida
  3 bida