Need 5000 visitors website daypekerjaan

Tapis

Carian terbaru saya
Tapis melalui:
Bajet
hingga
hingga
hingga
Jenis
Kemahiran
Bahasa
  Status Pekerjaan
  107,633 need 5000 visitors website day tugasan ditemui, harga dalam USD

  I need you to write some articles. അസ്സലാമു അലൈക്കും, *ദിനം പ്രതി 500 ല്‍ അധികം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നിസ്കാരത്തിന് എത്തുന്ന കാടങ്കോട് gfvhss ന് അടുത്തുളള രിഫാഇ മസ്ജിദ് പുനഃരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഉദാരമതികളുടെ സഹായം തേടുന്നു,* കാടങ്കോട് രിഫായി മസ്ജിദ് വേണ്ടി ഇത് വരേ സംഭാവനായായി കിട്ടിയത് [log masuk untuk melihat URL] Rahman Haji. 1250 കഷ്ണം കല്ല് . [log masuk untuk melihat URL...

  $740 (Avg Bid)
  $740 Avg Bida
  1 bida

  Pengembangan ERP yang mencakup : Contract Management - Purchase Receipt - Purchase Invoice - Purchase Payment,Stock Adjusment, Sales Order - Sales Invoice - Sales Receipt Target to finish: 3 weeks after contract sign-off

  $1645 (Avg Bid)
  $1645 Avg Bida
  20 bida

  3 file server untuk XFileSharing Pro butuh di optimalisasi, karena resource server masih banyak tapi generating files, download dan upload lambat. Server spec pakai i3 2100, 8GB RAM, 1 Gbps network dedicated. Statistik rata-rata 3 server tersebut sebelum akhirnya melambat: Active connection 4000-5000, RAM usage 300-400MB, CPU usage 2-10%, Network usage 500-600 Mbps. Saya ingin server resource terp...

  $200 (Avg Bid)
  $200 Avg Bida
  1 bida

  Hi, We are need of a web scraper who can scrape the andriod app by using advanced technologies like Selinum or Python. Budget is not constrain for the right candidate .

  $543 (Avg Bid)
  $543 Avg Bida
  8 bida

  Designing a Primary Combustion Chamber for 200 ton/day Industrial Waste Incinerator

  $121 (Avg Bid)
  $121 Avg Bida
  4 bida

  We need a proofreader to proofread and edit our articles. Work will be ongoing as we have continuous writing projects. Word counts and topics will also vary for each milestone created. You need to be able to have a good command of the English language. Make sure the articles we send you are returned back grammatically correct and error free. You need to be able to pay attention to detail, spot s...

  $15 / hr (Avg Bid)
  $15 / hr Avg Bida
  29 bida

  If you are seeking For Regular work, then I can offer that. Kindly read the whole project description and if all TOC agreed, Only then you are welcome to bid. ONLY BID IF YOU ARE LOOKING FOR REGULAR INCOME I have no problem to create small milestone to start to ensure I am legit. I need versatile writer who would be able to write on any topic given.... Right now I am unable to do any negotiation...

  $201 (Avg Bid)
  $201 Avg Bida
  13 bida

  We need to hire 4 Freelancers The deliverables are ticket sales and sponsorship sales paid on: 7% from £0 - £85 000 10% between £85 000 and £170 000 15% over £170 000 We're looking for a freelance sales person who would call from our list of English and French speaking warm contacts from around the world. Our company is Konect Group ([log masuk untuk melihat...

  $1324 (Avg Bid)
  $1324 Avg Bida
  8 bida

  Color Scheme & Fonts for website. Project location under development: [log masuk untuk melihat URL] Project Idea: classified with unique AD & USER number/s (should be highlighted). Every color has different feelings or emotions attached to it. When people see the color red, it triggers emotional responses like excitement, boldness, love, and passion. Requirements for: Color Scheme: alter ...

  $118 (Avg Bid)
  $118 Avg Bida
  15 bida

  مطلوب باحث في الإدارة المدرسية لكتابة خطة وبحث بالمواصفات التالية: - 1) الخطة لاتزيد عن 1500 كلمة 2) البحث يكون مابين 4000 و 5000 كلمة 3) تسلم الخطة خلال 24 ساعة من الفوز بالمشروع قدر الامكان 4) نسبة اقتباس اقل من 3% 5) توثيق الفقرات 6) مراجع لآخر 5 سنوات 7) الباحث ان يكون حاصلا على ماجستير بالادارة التربوية أو ذات علاقة 8) مرحب بالباحثين الذين ليس لهم تقييم ولكن يشترط الخبرة 9) كتابة البحث خلال ...

  $138 (Avg Bid)
  $138 Avg Bida
  3 bida

  We are looking for a designer who can create a beautiful, minimal, 1-page website design. For inspiration, think Apple web design. Clean. Minimal. Efficient. The product: GRACE, Luxury Face Moisturizer The company: BoomCharly Target customer: Women, USA, 30+ years old Product positioning: high-end, $60 luxury face cream for affluent women 30+ years old, available online only, not in stores R...

  $400 (Avg Bid)
  Dijamin
  $400
  3 penyertaan

  We looking individual a freelancer (welcome to 0 reviews) to write research in school administration with students with the following specifications: - *) Research proposal, not more than 1500 words. *) Research between 4000 & 5000 words. *) APA citation. *) References in the last 5 years. *) 1st finish proposal with 12 hours as possible. *) Plagiarism under 3%. *) Research in Arabic. *) Freel...

  $148 (Avg Bid)
  $148 Avg Bida
  16 bida

  We are using MYSQL and we have more than 5000 entries per minute and we would like to improve Database Configuration to improve the performance.

  $146 (Avg Bid)
  $146 Avg Bida
  9 bida

  Hi! We need help with some graphic design. Worksheets in maths for preschool kids. We will provide you with ideas and examples, your work will be to both create and design unique worksheets for our trademark. We will need 2500-5000 worksheets within 1-2 months.

  $1360 (Avg Bid)
  $1360 Avg Bida
  64 bida

  We are seeking someone who can assist in compiling an email list. All of the email addresses, names and companies will be provided via web link. They however need to be transferred to a spreadsheet so they can be uploaded to contacts list, mail chimp, etc. The names/companies provided will have to be gone through closely and only certain company types selected. Attention to detail is required to e...

  $18 / hr (Avg Bid)
  $18 / hr Avg Bida
  31 bida

  Software Provided • We provide a client-server functional php base input desktop (guard software) and a php admin module that is used to adminístrate the desktop software and use mysql database • The software was developed with php language • The software desktop client need to have a php server and mysql server installed in the computers to work Features of the Software...

  $1158 (Avg Bid)
  $1158 Avg Bida
  21 bida

  Hi, I need somebody to complete 8 screens in react native, designs and API will be provided, it has to be completed in one or two days. Thanks

  $172 (Avg Bid)
  $172 Avg Bida
  18 bida

  I need an existing website rebuilt. I need you to design and build my online store.

  $95 (Avg Bid)
  $95 Avg Bida
  13 bida
  DecorStore 6 hari left

  This project Contains Or show for visitors Decors like Steel Decor- Wooden Decor- Light Decor - Leather accessories

  $79 (Avg Bid)
  $79 Avg Bida
  31 bida

  Hi, Important Note: Please check my website and quote me a customized solution for a news website. Don't copy-paste random proposals. I need SEO work for my News Website "[log masuk untuk melihat URL]" to increase reader. Do the research and how many visitors you can drive to this website. Thanks

  $261 (Avg Bid)
  $261 Avg Bida
  34 bida

  If you are seeking For Regular work, then I can offer that. Kindly read the whole project description and if all TOC agreed, Only then you are welcome to bid. ONLY BID IF YOU ARE LOOKING FOR REGULAR INCOME I have no problem to create small milestone to start to ensure I am legit. I need versatile writer who would be able to write on any topic given.... Right now I am unable to do any negotiation...

  $173 (Avg Bid)
  $173 Avg Bida
  26 bida

  WOLFSPEED SILICON CARBIDE MOSFET AND DIODE CONTEST What would you do with high-power packed in a smaller space? WOLFSPEED REVOLUTIONIZED SiC Silicon Carbide (or SiC) MOSFETs and diodes allow for faster, more efficient power conversion in a smaller space. Now evolved, it’s finally commercially available in large quantities at a price point that opens up a broad set of new power applicati...

  $3000 (Avg Bid)
  Ditampilkan Segera Dijamin Sulit Peraduan Teratas
  $3000
  10 penyertaan

  مشروع صنع طفيات سجاير من السيلكون ربر و طبعا انتم عارفين ان الطفيات بقت في كل مكان مثل الكافيهات و البيوت و السيارات و المحلات و غير ذلك طبعا كل ما عليك هو تجيب كيلو سيلكون ربر و تجيب طفايه عاديه للي هتعمل عليها الشكل و نجيب السيلكون من العلبة و نقلبه كويس عشان الفقاقيع و تجيل 4حواجز علي الطفايه زي مثلا 4 خشبات و تحطهم حول الطفايه اللي هنصنع عليها المشروع و تجيب السيلكون و تصب علي الطفايه و تتركه ...

  $16 / hr (Avg Bid)
  $16 / hr Avg Bida
  5 bida

  Looking to create a small website to serve as a memorial. Will include the following pages and functions: Home page: Will gather dynamic information from the following pages/sections. 1. Life and Legacy -Content page, about the person. 2. Encounters -Essays submitted by visitors who wish to share their story. -Introductory paragraph -Submission form 3. Resolution -Similar...

  $60 (Avg Bid)
  Dijamin
  $60
  18 penyertaan
  Video Ranking 5 hari left
  DISAHKAN

  I need a site like [log masuk untuk melihat URL] but for video only where the owner of the video pays a membership fee to have video displayed and the visitors will rank it and filter to locate videos of interest

  $812 (Avg Bid)
  $812 Avg Bida
  4 bida

  I want a data entry expert who will do typing in ms word. Work is very easy you will be given 30 image files which you have to convert it into ms word by typing manually. Please propose my request who is interested to do.

  $13 / hr (Avg Bid)
  $13 / hr Avg Bida
  53 bida

  I have some work, in an Excel spreadsheet.

  $15 (Avg Bid)
  $15 Avg Bida
  1 bida

  i'm offering services and my website is new so i want it get noticed on google so i can get maximum visitors on my websites.

  $65 (Avg Bid)
  $65 Avg Bida
  36 bida

  There will be about 20 ladies at a garden party, as it is for charity i am looking for a massive cost reduction please

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Avg Bida
  15 bida

  We need a media buying specialist who will be responsible for negotiating, purchasing and monitoring advertising space and airtime on behalf of our customers in Brazil. Your role will be to select websites to place ads in order to enhance exposure for our brand, bring in traffic and convert visitors into paying customers. Your daily activities will include: Identification of most suitable po...

  $5199 (Avg Bid)
  Ditampilkan Segera
  $5199 Avg Bida
  14 bida

  We are searching for a person to call our english customers, about 3h per day job. It will be the same short conversation, we will provide you the text with the instructions, skype and everything needed. no need for training. We are willing to pay 100 usd / working day.

  $149 (Avg Bid)
  $149 Avg Bida
  28 bida

  If you are seeking For Regular work, then I can offer that. Kindly read the whole project description and if all TOC agreed, Only then you are welcome to bid. ONLY BID IF YOU ARE LOOKING FOR REGULAR INCOME I have no problem to create small milestone to start to ensure I am legit. I need versatile writer who would be able to write on any topic given.... Right now I am unable to do any negotiation...

  $165 (Avg Bid)
  $165 Avg Bida
  13 bida

  I need a logo designed. We are a outdoor living and lifestyle event. Showcase spaces will present the latest trends in furniture, landscape and entertaining. Food sampling and demonstrations will expose visitors to the latest trends in the industry.

  $32 / hr (Avg Bid)
  $32 / hr Avg Bida
  54 bida

  I got an client who want to create a site like http :// sattamatkamarket. in is there anyone you can help me to create. He's budget is 5000 rupees It should be in html.

  $168 (Avg Bid)
  $168 Avg Bida
  4 bida
  Receptionist 5 hari left

  We are looking for a Receptionist to manage our front desk on a daily basis and to perform a variety of administrative and clerical tasks. What does a Receptionist do? As a Receptionist, you will be the first point of contact for our company. Our Receptionist’s duties include offering administrative support across the organization. You will welcome guests and greet people who visit the busi...

  $19 / hr (Avg Bid)
  $19 / hr Avg Bida
  4 bida

  Projekt to get good costumer tracking in my woocommerce store. so I get ready to track visitors, purchases and ads. write data layers

  $153 (Avg Bid)
  $153 Avg Bida
  25 bida

  We are looking for someone who possess excellent communication and organizational skills. Has the ability to work in a team environment and independently, and has the desire to be an integral part of a growing business. We are looking for someone who is dependable, responsible and detail oriented to work solo. Must be professional, and motivated. Required to have strong phone, communication, cust...

  $1098 (Avg Bid)
  $1098 Avg Bida
  11 bida
  Trophy icon camp kiawah labor day 2019 5 hari left

  I want to create a logo for a trip with friends to Kiawah, SC. I'd like for it to be "Camp Kiawah" , so to look like one of the camp logo examples attached but to include images of activities we'll be doing/kiawah-esqu things. In the images attached, I want the two cross bows to be paddles (like for a kayak) Other images to include in the design: - an alligator - kayak - ocean...

  $190 (Avg Bid)
  $190
  29 penyertaan

  We are seeking someone who can assist in compiling an email list. All of the email addresses, names and companies will be provided via web link. They however need to be transferred to a spreadsheet so they can be uploaded to contacts list, mail chimp, etc. The names/companies provided will have to be gone through closely and only certain company types selected. Attention to detail is required to e...

  $14 / hr (Avg Bid)
  $14 / hr Avg Bida
  42 bida

  I need a simple information website which is an update of an existing website retaining the same sitemap. The purpose of the project is to improve the visual impact, making the site more professional and easier to navigate. Visitors of the site will be business owners within the local town seeking detailed information. Demo domain will be setup by us Designs will be supplied by us Sitemap, conte...

  $241 (Avg Bid)
  $241 Avg Bida
  91 bida
  Content Developer 5 hari left
  DISAHKAN

  Hello Looking for good content developers and group of the content developers who are keen to do content writing job with good quality at good price. The word count can be provided on a daily basis range from 1500-5000 Words according to the capability. Skills Required: Technical Writing SRS Knowledge General Writing Management Writing Interested freelancer can bid to get hired for writin...

  $89 (Avg Bid)
  $89 Avg Bida
  37 bida

  Please bring a JDSU tester (or any tester that can do the same) for us to conduct RFC test. Also, please provide a tech that is capable or has experience in doing RFC testing. Other things to bring: Laptop, RJ45 cable. You should be from Ireland for this job

  $15 - $25 / hr
  $15 - $25 / hr
  0 bida
  Website issues 5 hari left
  DISAHKAN

  I have a multisite with two sub-domains [log masuk untuk melihat URL] and [log masuk untuk melihat URL] I don't promote my site but get about 250 visitors per day from Google organic search. The problem is that my visitors don't take any action when they visit sites. I have tried to have email subscriptions but not a single one has signed up. I want to create a customer base before I try...

  $327 (Avg Bid)
  $327 Avg Bida
  23 bida

  Hi, freelancers, I need web traffic for my referral link: [log masuk untuk melihat URL] . I need 10000 unique visitors and every visitor should be 50 seconds longer visit. Then I will pay you 100$. It is a long time project. If you can bid fast. I don't want to waste time...

  $95 (Avg Bid)
  $95 Avg Bida
  7 bida

  Data Management Principles for 8000 words Total project report is 8000 words in which 5000 words is general data management principles and 3000 words is for literature review and conclusion about golden record

  $112 (Avg Bid)
  $112 Avg Bida
  15 bida

  I have my website up and running and running facebook ads with 400+ Visitors to my store each day but no conversions. Im looking for someone to look over my website and ads on facebook to see if something is wrong and why the traffic is not converting into sales.

  $8 / hr (Avg Bid)
  $8 / hr Avg Bida
  46 bida

  I need a resume in 1 day I need done today if you can't do it in one day don't waste my time and your time. no excuses

  $96 (Avg Bid)
  $96 Avg Bida
  15 bida

  I need huge traffic on this website [log masuk untuk melihat URL] If you can bring 100% real traffic on it then place bid otherwise no need. You will prove to me for one week that you can bring 30,000 visitors per day. If you can do prove then you will have a project for a long time. you must work at a low price I will accept social media traffic

  $23 (Avg Bid)
  $23 Avg Bida
  5 bida