Tapis

Carian terbaru saya
Tapis melalui:
Bajet
hingga
hingga
hingga
Jenis
Kemahiran
Bahasa
  Status Pekerjaan
  1,062 tc mbot tugasan ditemui, harga dalam USD

  I need you to write some articles. അസ്സലാമു അലൈക്കും, *ദിനം പ്രതി 500 ല്‍ അധികം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നിസ്കാരത്തിന് എത്തുന്ന കാടങ്കോട് gfvhss ന് അടുത്തുളള രിഫാഇ മസ്ജിദ് പുനഃരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഉദാരമതികളുടെ സഹായം തേടുന്നു,* കാടങ്കോട് രിഫായി മസ്ജിദ് വേണ്ടി ഇത് വരേ സംഭാവനായായി കിട്ടിയത് [log masuk untuk melihat URL] Rahman Haji. 1250 കഷ്ണം കല്ല് . [log masuk untuk melihat URL...

  $740 (Avg Bid)
  $740 Avg Bida
  1 bida

  Manual test cases needed for the scenario attached.

  $23 (Avg Bid)
  $23 Avg Bida
  8 bida

  Please use this website as a wordpress template to design our new website [log masuk untuk melihat URL] Speed needs to be optimized and loading speed should be <3s in the Hong Kong area. All pages will be the same as the above website, especially the calculator and compare pages: Calculator: [log masuk untuk melihat URL] [log masuk untuk melihat URL] [log masuk untuk melihat URL] For Blog, w...

  $262 (Avg Bid)
  $262 Avg Bida
  17 bida

  I have a website which uses WooCommerce here: [log masuk untuk melihat URL] It sells plots of Land. The products are created already in WooCommerce with their prices and everything. I want to make a specific form using a plugin called Extra Product Options from Envato Market, or another better one if necessary. The form in this plugin is built and has everything we need to sell the product (na...

  $28 (Avg Bid)
  $28 Avg Bida
  5 bida

  Please use this website as a wordpress template to design our new website [log masuk untuk melihat URL] Speed needs to be optimized and loading speed should be <3s in the Hong Kong area. All pages will be the same as the above website, especially the calculator and compare pages: Calculator: [log masuk untuk melihat URL] [log masuk untuk melihat URL] [log masuk untuk melihat URL] Compare: [log...

  $159 (Avg Bid)
  $159 Avg Bida
  29 bida

  We have a website with a special form from Extra Product Options Plugin (from Code Canyon): [log masuk untuk melihat URL] I made the special payment form and now need the following: 1. Put the JS to display it in the HomePage and the Join Kinyan Page. 2. Make sure that when the customer clicks on the Pay button, he gets a modal pop-up to input his Credit Card. Here's the documentation for...

  $26 (Avg Bid)
  $26 Avg Bida
  9 bida

  I need a simple android app that can generate QR codes (not copy-paste from other sources!!!!) Features are below: There will be a field that will be filled by users (below); Sender's TC No: Sender's Name: Sender's Surname: Sender's Address: Sender's City / Country: Sender's Email: Sender's phone: -----------------------------------------------------------------...

  $36 (Avg Bid)
  $36 Avg Bida
  17 bida
  Linux expert Tamat left

  Traffic Control (TC) and QOS for selected destination IP address.

  $318 (Avg Bid)
  $318 Avg Bida
  7 bida
  Trophy icon Affordable, Simple Logo Design Tamat left

  I need a logo designed for a company called 'Taylor Capital'. I'd like both words in the logo. The logo should have clean, sharp lines (no bubble letters) and look minimal, yet professional. No extremely thin lines either. Color wise, I'm looking for red and potentially black/grey or other colors. Feel free to show me some options. Google "capital company" for an id...

  $25 (Avg Bid)
  $25
  126 penyertaan

  Busco conectar cientos de esos ruteadores Mikrotik RB-941-2nd-tc a un servidor vpn que pretendo montar en mi google cloud para una administrar una red de cámaras ip y sensores iot.

  $182 (Avg Bid)
  $182 Avg Bida
  11 bida

  Hi Tc H. I am looking for someone who can work together in long term for 1-3 yrs or more. If you have interest we can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Avg Bida
  1 bida

  (read full title) images from website are low quality, =s48 and =s176 have to become =s288 for best resolution example link for comment picture: (48x48) https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJwpkEq8H6LC2SnrcZ-FEV50c7sdv4b2he76yOAh=s48-c-k-c0xffffffff-no-rj-mo channel picture under video: (176x176) https://yt3.ggpht.com/a/AATXAJwpkEq8H6LC2SnrcZ-FEV50c7sdv4b2he76yOAh=s176-c-k-c0xffffffff-no-rj-mo channel pi...

  $22 (Avg Bid)
  $22 Avg Bida
  5 bida

  Hi Tc H., I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

  $250 (Avg Bid)
  $250 Avg Bida
  1 bida

  Name : Wendy Blose MSc. Candidate UCT Medical Scientist Nhls Covid Lab Greenpoint Complex Title - Characterisation of the pneumococcal serotype 16F genetic structure and antibiotic resistance from an intensively sampled African birth cohort Almost all children have at least one episode of pneumococcal carriage during their early childhood and the prevalence of pneumococcal colonization is bel...

  $101 (Avg Bid)
  $101 Avg Bida
  15 bida

  Required School with the following function in PHP (common pages ) (with a user control panel to upload data and create users to allow specific data upload) Home page Holiday Homework Time Table Gallery Photo Gallery Video Gallery Media Gallery Magazine Gallery Voice Recording Class Group Photos TC upload download View sample web pages pl contact

  $171 (Avg Bid)
  $171 Avg Bida
  52 bida

  Business tool for TC depot cleaning station and stock center. With depot software, TC depot station can greatly improve workflows: digitize workflow speed up operating processes reduce paper work increase efficiency reduce operating costs Currently we need specialist who can continue optimization and implementation our new ideas into the software. Skills needed: Technologies: PHP, Bootstrap, Ja...

  $4795 (Avg Bid)
  $4795 Avg Bida
  25 bida

  Terms & Condition and privacy policy writing for a community directory website.

  $54 (Avg Bid)
  $54 Avg Bida
  14 bida

  Hello,I am hardworker and honest I will completed your any online work. I recently complete diploma in e& tc

  $8 (Avg Bid)
  $8 Avg Bida
  1 bida
  Trophy icon Create a logo for 100$ Tamat left

  I want to get a logo using my initials TC and maybe a lightning bolt or something involving speed!

  $100 (Avg Bid)
  $100
  388 penyertaan

  Decide upon a Target Candle of interest Using Fib Speed Resistance Fan (or similar) establish angled rays from: 1. Target Candle (TC) L to next future Fractal H breaking above that Target Candle H 2. TC L to previous Fractal H above that TC H 3. TC H to next future Fractal L breaking below that TC L 4. TC H to previous Fractal L below that TC L Total of 4 angled ray sets painted from 2 clicks, 1...

  $129 (Avg Bid)
  $129 Avg Bida
  3 bida

  hola jorge me gustaria que me hables un pco que trabajas yo uso ninja 8 quiero crakears unos indicadores , supongo que los conoceras muy bien mzpack 3 , la cinta tc constructed ofa y superdom series alomejor tambien tienes alguno ya hecho o algo parecido y crear una estrategia tambien creas robots y estrategias ecasiba.1985@[log masuk untuk melihat URL] numero +34658286318

  $292 (Avg Bid)
  $292 Avg Bida
  1 bida

  Need a team of six Linux Engineers and Linux Sys Admins to develop a Virtualization platform (based on KVM) and a CentOS/Debian based Linux gateway router for a communications company. Contract position for roughly six months. Your role will be to develop and test a set of scripts and programs that interface with iptables, docker, VLANs, networking (bridges), tc, bind, dhcpd and other standard L...

  $27 / hr (Avg Bid)
  $27 / hr Avg Bida
  14 bida

  I am converting a python code into C++. I need to store the solvent/solution properties in an array and be able to call it when needed for example [log masuk untuk melihat URL] [log masuk untuk melihat URL] [log masuk untuk melihat URL] and [log masuk untuk melihat URL] #["species" ,Tc (K), Pc(Pa),Vc(m^3/kmol), omega, theta1, theta2, theta3 ]

  $35 (Avg Bid)
  $35 Avg Bida
  7 bida

  I am after a custom made plugin for my rust Server. Rust Base Crashers Plugin 1. Server Start ( Everyone spawns in the same spot. Building, PvP and Raiding disabled) 30 minutes default 1a. People create teams of 4 and create a Team name (Display on Leaderboard) 2. Farm Period Starts ( PVP and Raiding Disabled. No Heli spawns or hack Crates) 30 minutes default 2a...

  $320 (Avg Bid)
  $320 Avg Bida
  4 bida

  Herkese hayırlı kazançlar; Themeforestten satın almış bulunduğum Gigtodo scriptim üzerinde bazı düzenlemelerde bulunulması gerekiyor. Gerekli düzenlemeler aşağıda yazmaktadır. İstenilen Düzenlemeler: Sistem üzerinde stripe ödeme sistemi bulunmaktadır. Stripe üyeliğimize onay gelmediği için PayTR ile anlaştık ve PayTR'nin scripte kurulması ge...

  $1099 (Avg Bid)
  $1099 Avg Bida
  2 bida

  Hi, We have an urgent requirement of Teamcenter Solution Architect for one of our Bangalore Based Clients. We need someone who can join as a full-time employee. JD: • Solution Architect around 13+ yrs of experience in solutioning Teamcenter implementations and architecting Teamcenter deployments. • Should also have good hands on experience in sharing technical inputs to proposal making...

  $2386 (Avg Bid)
  $2386 Avg Bida
  3 bida

  A world class website (premium) with all features in-built Complete SEO friendly (Considering 100+ audit points) World class Contents /graphics/photos and video On line certifications Best Site page layouts Interactive for leads/data collections Consultancy and on line classes service Multicounty/Multi cities pages (as per SEO guidelines) Mobile/tablet/laptop/Smart TC friendly 3D looks Goal : ...

  $580 (Avg Bid)
  $580 Avg Bida
  10 bida

  I need someone to build an online tool for my website that is a weighted quiz with educational tips delivered based on the respondent's answers to multiple choice questions. There will be separate educational tips for Males, Females (separated into post and pre menopausal status), as well as category: Prevent Cancer/Active Cancer Patient/Prevent Recurrence. There will be a total of 44 quiz qu...

  $29 / hr (Avg Bid)
  $29 / hr Avg Bida
  25 bida

  We need english content for GRE details are below: 1) The number of questions for SE and TC would be 450, and for CR 400. 2) 200-300 passages for RC 3) Difficulty level should be easy, medium, and hard 4) question breakup would be 20% easy, 60% medium, and 20% hard References will be provided after selection. Additionally, GMAT content would also requires post completion of this project.

  $607 (Avg Bid)
  $607 Avg Bida
  6 bida

  Must include all these features: -Aimbot Enable Lock on Target (Custom button) Movement Prediction Bulletdrop prediction Visibility Check Toggle Free Y-Axis Aim at Helicopter Packet Silent Aim with bypass - Weapon No recoil Autoshoot Instant Hit (customizable slider) Crosshair Quick Heal Rapid fire / Automatic all weapons Thick Bullet Bullet speed multiplier -ESP Players Dead Players Sleepers...

  $1312 (Avg Bid)
  $1312 Avg Bida
  2 bida

  I want to create a btc payment system like www dot payb dot tc The system must be PHP, Laravel, nodejs, java. Thanks.

  $1216 (Avg Bid)
  $1216 Avg Bida
  16 bida

  Hi. I'm looking for an experienced 3D animating team to bring a preschool nursery rhyme to life. The song is in production and will be 2-3 minutes once produced. I will provide the models for the main characters. Looking for a partner team with a portfolio of relevant work to review. Looking for experience animating for entertainment, not explainer or advertising videos. The video must be hig...

  $803 (Avg Bid)
  $803 Avg Bida
  24 bida

  Automating series of manual test cases using Cypress. Must have a few years of experience in UI automation testing with knowledge on different types of Frameworks and assertion libraries. Must have knowledge of Cypress, and willing to work remotely. Cypress, cucumber framework is built already - just need to create and write Test cases. Initially, 40 test cases need to be automated with an average...

  $152 (Avg Bid)
  $152 Avg Bida
  26 bida

  Descripción del proyecto: El proyecto entra dentro de la categoría de brokers de monedas digitales donde se facilita el intercambio de monedas entre 3 partes. Actor N1: Broker Mayorista. Actor N2: [log masuk untuk melihat URL] (Nosotros) Actor N3: Persona que quiere comprar o vender la moneda digital. Descripción del procedimiento de compra y venta:Compra/venta : El client...

  $200 (Avg Bid)
  $200 Avg Bida
  2 bida

  I am looking for somebody to help me set up and connect TC admin and WHCMS together. I have already given it an attempt though I am an amateur at doing things link this and need some help.

  $186 (Avg Bid)
  $186 Avg Bida
  3 bida

  I have a wpforms form in my wordpress site. I have an id number field which needs to be validated by a ready algorithm. I just need to implement this validation to the form field. The validation codes are found on [log masuk untuk melihat URL] and [log masuk untuk melihat URL]

  $20 (Avg Bid)
  $20 Avg Bida
  9 bida

  I have a rewrite condition in my htaccess file to detect mobile device. Google is telling me it is getting a 301 error on iphones when trying to load the page. Can you look at the script and tell me what needs to be fixed? Should take about 10 minutes for someone knowledgeable. RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} android.+mobile|avantgo|bada/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|...

  $25 (Avg Bid)
  $25 Avg Bida
  3 bida

  Hello, I'm doing a project on AVL Boost Software version 2019. The big aim of the Project is establishing an EAT system for the produced models in AVL Boost. The created models are: -Turbocharged (TC) diesel engine. -TC Methane natural gas engine. -TC Dual-fuel engine. all models are produced in AVL Boost environment and run successfully. Requirements: -EAT system for TC diesel engine. -...

  $392 (Avg Bid)
  $392 Avg Bida
  2 bida

  Hello, I'm venturing into the world of gaming/streaming. I need a professional logo and cover photo to attach to my gaming channel, facebook, twitter, etc. My alias is TrueConcept, so I want a logo designed that incorporates this name or TC somehow. I would like this highquality. For the cover photo, I want my name TrueConcept, and then the the social media photos and my partners included. (...

  $86 (Avg Bid)
  $86 Avg Bida
  44 bida

  I need a flyer proving my service. I need to target Real Estate agents. My business is a Transaction Coordinator First Class TC service

  $50 (Avg Bid)
  $50 Avg Bida
  1 bida

  First Class TC Service Real estate business need to advertise services

  $62 (Avg Bid)
  $62 Avg Bida
  32 bida

  Hello, I'm doing a project on AVL Boost Software version 2019. The big aim of the Project is Modelling Dual-Fuel engine with Exhaust after treatment (EAT)system, that can run Diesel fuel and Methane natural gas. Methodology: To achieve the dual fuel engine project, two prior engines should build first. -Turbocharged (TC) Diesel engine with EAT system. -TC natural gas (Methane) engine with ...

  $369 (Avg Bid)
  $369 Avg Bida
  4 bida

  I wish to modify my file maker invoice template, i want to add or modify type or mode of payment next to the others like (bank transfer)e tc i also want to modify other section of invoice i wish to find someone how knows file maker well

  $66 (Avg Bid)
  $66 Avg Bida
  2 bida

  We need a copy of this site. It can be called BuyMyStamps ([log masuk untuk melihat URL]). Change the name in all titles and text from Print Postage Online to Buy My Stamps in ALL PLACES. [log masuk untuk melihat URL] You can make an exact copy (except for the name) with just these pages: Landing page above (can be home page) TC Page Privacy Page Contact Us You only need to copy the 1st page o...

  $166 (Avg Bid)
  $166 Avg Bida
  45 bida

  We need a copy of this site. It can be called Best Stationery ([log masuk untuk melihat URL]). Change the name in all titles and text from Fine Stationery (FineStationery) to Best Stationery in ALL PLACES. [log masuk untuk melihat URL] You can make an exact copy (except for the name) with just these pages: Landing page above (can be home page) TC Page Privacy Page Contact Us You only need to c...

  $189 (Avg Bid)
  $189 Avg Bida
  32 bida

  To make this project a LOT simpler; their is a Open Source Android app that does this; I just need the key parts of it converted to be a Linux CLI utility (no gui) - [log masuk untuk melihat URL] Basically what I want is a simple way to list the contents of a TrueCrypt of Veracrypt container directory. And a second option to read a file from that container. All output to stdout or a opti...

  $218 (Avg Bid)
  $218 Avg Bida
  3 bida

  Hello, I'm doing a project on AVL Boost Software version 2019. The big aim of the Project is Modelling Dual-Fuel engine, that can run with: - Diesel fuel -Methane natural gas and diesel fuel as a pilot fuel to start the combustion within the cylinder then establishing an Exhaust After Treatment (EAT) system to minimize green-house emissions. Methodology: To achieve the project, Diesel eng...

  $641 (Avg Bid)
  $641 Avg Bida
  1 bida
  MDNS python Tamat left

  Hello. Need to grep MDNS message and use at python code Example message: 00:31:50.960288 IP 10.125.1.20.5353 > 224.0.0.251.5353: 0*- [0q] 1/0/3 PTR BeyondTV-8bf2ee2538df698d648daecf10e81815._googlecast._tcp.local. (336) 0x0000: 0100 5e00 00fb d813 992c 373f 0800 4500 ..^......,7?..E. 0x0010: 016c 7890 4000 ff11 1564 0a7d 0114 e000 .lx.@....d.}.... 0x0020: 00fb 14...

  $30 (Avg Bid)
  $30 Avg Bida
  1 bida

  Hi, so i have a ticket site im setting up for charity events. I want a nice looking template page that i can just duplicate and change words, i wanted to use bakery but as the page is with ticketea it wont let me. This is the page [log masuk untuk melihat URL] I tried with tables etc but i want it like the attached image, not the red bar at the top or adverts at the side. Just the event content...

  $24 (Avg Bid)
  $24 Avg Bida
  8 bida

  Integrate following : Selenium UI & Postman Collections in Jenkins for Automation. Cucumber in existing Selenium Protector Framework and create few test cases. Auto-generating raw log file in Selenium to check which TC passed and failed.

  $42 (Avg Bid)
  $42 Avg Bida
  15 bida