Ditutup

Dokończ konfigurację serwera produkcyjnego aplikacji Ruby on Rails na Amazon ECS

Posiadam Prostą aplikację RoR, którą próbuję przenieść na serwery AWS.

- Mam skonfigurowaną bazę danych na Amazon RDS

- Mam skonfigurowane repozytorium dockera, uruchamiające się lokalnie bez problemów

Mam skonfigurowane Cluster, Service i Task Definition oraz Repozytorium na ECS

Gdzieś w powyższych konfiguracjach widnieje błąd, przez co mimo że AWS oznacza wszystkie serwisy jako działające, otworzenie przeglądarki pod adresem serwera nie pozostawia wątpliwości, że usługa nie działa.

Zadanie polega na dokończeniu konfiguracji i udokumentowaniu w którym miejscu był błąd.

Kemahiran: Perkhidmatan Web Amazon, Docker, Ruby on Rails

Lihat lagi: amazon's aws, aws clouds, amazon com aws, amazon server hosting, ruby on rails on aws, capistrano elastic beanstalk, ruby rails rfp, create reservation system ruby rails, ruby rails web service response types, flash ruby rails, website ruby rails, ruby rails feedbacks, ruby rails site, ruby rails timer count ajax, facebook developer ruby rails argentina, fundable clone ruby rails, ruby rails view variable length variable number, build payment website ruby rails, convert spreadsheet ruby rails, ruby rails open source reservation

Tentang Majikan:
( 0 ulasan ) Poland

ID Projek: #17495778