job for my life - open to bidding

Dibatalkan Disiarkan May 30, 2014 Dibayar semasa penghantaran
Dibatalkan

Pendidikan dari jenjang SMK saya sudah mengenal dunia IT dengan mengambil jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL), dengan berbagai macam materi mulai dari software development hingga tes kompetensi dari tim penilai ITS Surabaya. Dilanjutkan dengan menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri di Surakarta mengambil jurusan D3 Teknik Informatika Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Odd Jobs

ID Projek: #6007413

Tentang projek

Projek jarak jauh Aktif May 30, 2014