Mengkoreksi sebuah Tulisan

Dibatalkan Disiarkan Apr 18, 2014 Dibayar semasa penghantaran
Dibatalkan Dibayar semasa penghantaran

Mengoreksi tulisan seperti biasa yang dilakukan para editor. Tapi dalam konteks yang lebih sederhana.

Article Writing Penulisan Iklan Membaca Pruf

ID Projek: #5823526

Tentang projek

Projek jarak jauh Aktif Apr 18, 2014