Find Information from Websites

Dibatalkan Disiarkan Apr 19, 2014 Dibayar semasa penghantaran
Dibatalkan Dibayar semasa penghantaran

Untuk menanggulangi kemacetan yang terjadi di Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan menaruh perhatian utama pada pembangunan sarana transportasi umum yang memadai. Salah satu cara yang bakal ditempuh adalah mengganti transportasi umum berbasis bus, dengan transportasi berbasis rel, misalnya kereta api bawah tanah (subway).

Article Writing

ID Projek: #5827053

Tentang projek

Projek jarak jauh Aktif Apr 19, 2014