Penulis Sukan Secara Freelance

Ditutup Disiarkan 6 tahun lepas Dibayar semasa penghantaran
Ditutup

Kami memerlukan penulis sambilan untuk menulis artikel sukan setiap minggu untuk suratkhabar WARTA. Anda mestilah mempunyai minat yang mendalam mengenai sukan dan mempunyai inisiatif untuk mencari berita sukan atau interviu dengan selebriti sukan di dalam dan luar negeri.

Article Writing Penulisan Kandungan Ulasan

ID Projek: #13847927

Tentang projek

1 cadangan Projek jarak jauh Aktif 6 tahun lepas