Business, Accounting and Legal -- 2

Ditutup Disiarkan 6 tahun lepas Dibayar semasa penghantaran
Ditutup Dibayar semasa penghantaran

Membantu bisnis saya Saya sedang membutuhkan modal untuk perencanaan pengelolaan usaha ternak ayam kampung dalam hal ini telur ayam kampung mengingat dipasaran masih sangat langka

Pelan Perniagaan

ID Projek: #13694503

Tentang projek

Projek jarak jauh Aktif 6 tahun lepas