Membantu saya menulis sesuatu

Ditutup Disiarkan 4 tahun lepas Dibayar semasa penghantaran
Ditutup Dibayar semasa penghantaran

Penulisan konten Saya bersedia membantu anda melakukan proses editing berita atau mencari berita dan mengubahnya serta memposting ke dalam web dengan sangat profesional. Serta tetap memenuhi kaidah kaidah jurnalistik yang ada. Saya juga siap bekerja sesuai dengan target dan memiliki ikatan jangka panjang.

Penulisan Kandungan

ID Projek: #18400970

Tentang projek

Projek jarak jauh Aktif 4 tahun lepas