Do some Excel Work

Dibatalkan Disiarkan Apr 16, 2014 Dibayar semasa penghantaran
Dibatalkan

> Merekap data yang ada ke komputer

> Membuat tabel / daftar yang ada di hard copy ke dalam microsoft excel

> Menginput catatan ke dalam microsoft word

Penulisan Iklan

ID Projek: #5812672

Tentang projek

Projek jarak jauh Aktif Apr 16, 2014