Electronic Repair

Dibatalkan Disiarkan Nov 24, 2013 Dibayar semasa penghantaran
Dibatalkan Dibayar semasa penghantaran

Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut dan antara lain dapat digunakan pada:

elektronik konsumen, alat elektronik untuk penggunaan pribadi dan sehari-hari;

media elektronik, sarana media massa yang mempergunakan alat elektronik modern, misal radio, televisi, dan film

Perkhidmatan Audio Elektronik

ID Projek: #5162194

Tentang projek

Projek jarak jauh Aktif Nov 24, 2013