Troubleshooting power module on PCB

Dibatalkan Disiarkan 5 tahun lepas Dibayar semasa penghantaran
Dibatalkan

We have a PCB module that we need help troubleshooting the power module issue on. it keeps overheating when we connect to a 2xAA battery.

Computer Support Kejuruteraan Elektrik Elektronik

ID Projek: #17163666

Tentang projek

1 cadangan Aktif 5 tahun lepas

Lokasi: Shenzhen, China