Membuat sebuah situs pengumpul data berbentuk polling, minat /preference kepada publik

Ditutup Disiarkan Jul 26, 2015 Dibayar semasa penghantaran
Ditutup Dibayar semasa penghantaran

saya ingin sebuah website yang di mana akan saya gunakan untuk mengumpulkan data ttg minat public pada suatu produk atau service.

Reka Bentuk Grafik HTML MySQL PHP Pengehosan Web

ID Projek: #8150859

Tentang projek

Projek jarak jauh Aktif 7 tahun lepas