Publish app in IOS

Buka Disiarkan 5 bulan lepas Dibayar semasa penghantaran Berakhir dalam 406 hari
Buka Dibayar semasa penghantaran Berakhir dalam 406 hari

Hi, good morning, I need to be able to publish an app on iOS, I already have the code developed in react native, I need a programmer who works with this language, has experience in publishing apps and has a Mac to do it.

iPhone Objective C Mobile App Development iPad React Native

ID Projek: #36363892

Tentang projek

91 cadangan Dibuka untuk pembidaan Projek jarak jauh Aktif 5 bulan lepas