mengajarkan telegram api

Ditutup Disiarkan 6 tahun lepas Dibayar semasa penghantaran
Ditutup Dibayar semasa penghantaran

saya ingin diajarkan menggunakan telegram api menggunakan java

Java

ID Projek: #15395400

Tentang projek

1 cadangan Projek jarak jauh Aktif 6 tahun lepas