ReactJS modul karyawan dan modul Input barang

Ditutup Disiarkan 2 tahun lepas Dibayar semasa penghantaran
Ditutup Dibayar semasa penghantaran

- Input karyawan, login, filtering dan pemberian hak akses login pada aplikasi, dengan

menggunakan template dan Rest Api yang telah kami sediakan

- Input Barang, satuan barang, kategori barang, filtering dengan menggunakan template dan Rest Api yang telah kami sediakan

JavaScript React.js

ID Projek: #29932459

Tentang projek

1 cadangan Projek jarak jauh Aktif 2 tahun lepas