Dibatalkan

87002 Pomoc w części aplikacji C#

Jestem w trakcie pisania aplikacji w C# wykorzystując środowisko .NET. Korzystam z Visual Studio 2010.

Na ten moment zorganizowałem wygląd aplikacji, działanie menu (2 x toolstrip ze zmiennymi przyciskami) oraz logowanie do aplikacji. Jestem w trakcie przechodzenia do projektowania panelu sterowania. Po zrobieniu tej części będę potrzebował osoby dobrze znającej się na C# oraz połączeniu aplikacji z serwerem bazodanowym (lub innym rozwiązaniu). Zakres osoby pomagającej mi przy wykonaniu projektu to:

- integracja aplikacji z zapisem danych - do bazy danych lub wyrzucanie do plików save aplikacji. (rozwiązanie powinno być jak najbardziej user-friendly -> jak najmniej dodatkowych aplikacji do instalowania. Gdyby dało się bez osobnej instalacji serwera bazodanowego na komputerze klienckim to byłoby najwygodniej)

- stworzenie formatki \"dochody\" gdzie aplikacja w oparciu o zaimportowane dane, dokona ich klasyfikacji do kategorii a następnie do określonego roku wykona prognozy o wskaźniki. Każdą komórkę z wartością liczbową zaprognozowaną można jednak skorygować ręcznie. Ponadto można wyłączyć moduł automatycznej prognozy dzięki czemu wartości nie będą się indeksować o wskaźnik.

- stworzenie formatki sprawozdawczej z dochodów - prezentująca wyniki na wykresie i w skróconej tabeli

Proszę o szacunkową wycenę. Chciałbym zapalonego programistę, który nie boi się dużych projektów i umie wyszukiwać samodzielnie rozwiązania. NIE PODEJMĘ WSPÓŁPRACY Z FIRMAMI - gdyby interesował mnie outsourcing to nie poświęcałbym kilku tygodni na opracowanie interface\'u i innych rzeczy samodzielnie. Interesuje mnie pomoc programisty, który ma lepsze podstawy w języku C# ode mnie, umie łączyć aplikację z zapisem danych ale być może nie ma doświadczenia lub stałej pracy. Aplikacja w całości jest wymyślona przeze mnie. Istnieje możliwość dalszej współpracy. Pomysłów mam dużo.

Kemahiran: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

Lihat lagi: r&d outsourcing, outsourcing c++, outsourcing c#, o outsourcing, mobile outsourcing, c++ outsourcing, c c++ outsourcing, wi x, si c, r-studio, r studio, niki, nik, c&j, c# outsourcing, wsp, visual outsourcing, outsourcing studio, toolstrip

Tentang Majikan:
( 0 ulasan ) Poland

ID Projek: #5659539