custom select auto city di opencart

Dibatalkan Disiarkan Jul 31, 2014 Dibayar semasa penghantaran
Dibatalkan Dibayar semasa penghantaran

Saya ada module auto select city dan one page check out. Module auto select city tersebut jalan di halam check out standard tetapi ketika saya menggunakan module one page check out tidak bisa jalan. Jadi saya perlu bantuan untuk menggabungkan kedua module tersebut.

Open Cart PHP

ID Projek: #6261022

Tentang projek

Projek jarak jauh Aktif Jul 31, 2014