Menghasilkan uang dengan Website dan blog

Dibatalkan Disiarkan Apr 23, 2014 Dibayar semasa penghantaran
Dibatalkan Dibayar semasa penghantaran

saya menguasai Bahasa pemograman website seperti HTML ,CSS , PHP , mySql , Javascript dan Pembuatan aplikasi menggunakan Visual Basic atau C++

Saya ingin menjadi seorang webmaster dan juga pembuat aplikasi yang sukses kelak . saya selalu berusaha keras untuk mewujudkannya

CSS HTML PHP Visual Basic Reka Bentuk Laman Web

ID Projek: #5846992

Tentang projek

Projek jarak jauh Aktif Apr 23, 2014