Dibatalkan

Develop 2 new web parts for existing SharePoint 2010 application

Require developer to modify existing code using Visual Studio 2010 with AJAX and JQUERY to make following changes:

1. Move the code in the Search Rotor Serial Numbers TAB for Rotors to a separate web part (Search Rotor Serial Numbers)

2. Add the existing print certificate button and Print Rotor inspection button to "Search Rotors Serial Numbers" "web part form

3. Move the code in the Search Stator Serial Numbers TAB for Stators to a separate web part (Search Rotor Serial Numbers)

4. Add the existing print certificate button and Print Inspection button to Search Stator Serial Numbers web part form

Deliverables are 2 new web parts based on existing working code:

* WEB PART 1 - Search Rotor Serial Numbers

* WEB PART 2 - Search Stator Serial Numbers

## Deliverables

Developer needs to use the attached code and provide 2 new web parts with following requirements:

WEB PART 1 - Search Rotor Serial Numbers

1. Move the code in the Search Rotor Serial Numbers TAB for Rotors to a separate web part

2. Add the existing print certificate button and Print Rotor inspection button to "Search Rotors Serial Numbers" "web part form

WEB PART 2 - Search Stator Serial Numbers

1. Move the code in the Search Stator Serial Numbers TAB for Stators to a separate web part

2. Add the existing print certificate button and Print Inspection button to Search Stator Serial Numbers web part form

Kemahiran: Perkhidmatan Web Amazon, CSS, PHP, Kejuruteraan Perisian, Ujian Perisian, Pengehosan Web, Pengurusan Laman Web, Ujian Laman Web, XML

Lihat lagi: web studio 4, web developer search, visual web developer 2010, studio web developer, php developer certificate, new web, code web, sharepoint web part, sharepoint developer, parts, make parts, code web php, jquery web form, xml tab, jquery print button, web developer deliverables, sharepoint search application, sharepoint search, web tab, web form ajax

Tentang Majikan:
( 12 ulasan ) Marietta, United States

ID Projek: #2777085

1 pekerja bebas membida secara purata $128 untuk pekerjaan ini

programmingslcuh

See private message.

$127.5 USD dalam 3 hari
(3 Ulasan)
0.2