need python experts

Ditutup Disiarkan 3 bulan lepas Dibayar semasa penghantaran
Ditutup Dibayar semasa penghantaran

need python experts

write 'i'm a python expert' in start of bid

Python Kejuruteraan Perisian Linux Statistik

ID Projek: #37498731

Tentang projek

17 cadangan Projek jarak jauh Aktif 1 bulan lepas