Ditutup

Nhân viên bán hàng rượu mơ

+ Liên hệ và giới thiệu sản phẩm tới đại lý rượu

+ Tìm kiếm, mở kênh phân phối rượu mơ Núi Tản

Kemahiran: Jualan

Lihat lebih lanjut:

Tentang Majikan:
( 3 ulasan ) Hanoi, Vietnam

ID Projek: #14863339