Scouting usahawan export

Ditutup Disiarkan 6 tahun lepas Dibayar semasa penghantaran
Ditutup Dibayar semasa penghantaran

Mencari usahawan yang berminat untuk memasarkan produk ke luar negara menggunakan platform B2B eCommerce.

Jualan Telepemasaran

ID Projek: #15205018

Tentang projek

Projek jarak jauh Aktif 6 tahun lepas