Break Fix - WO-020542946

Sedang Disiapkan Disiarkan 6 bulan lepas Dibayar semasa penghantaran
Sedang Disiapkan Dibayar semasa penghantaran

WO Number WO-020542946

Case id 5100219439

Bantuan Teknikal Local Job

ID Projek: #36241760

Tentang projek

1 cadangan Aktif 6 bulan lepas

Lokasi: Central Business District, Jalan Boulevard BSD Timur, Lengkong Gudang, Indonesia