Ditutup

SMS – Personal Event Remainder (PER)

Sistem SMS– Personal Event Remainder (PER) ini dibangunkan untuk melancarkan segala proses mengingati tentang perkara-perkara yang perlu dilakukan termasuklah musyuarat, tarikh penting dan lain-lain. Sistem ini dibangunkan khas untuk kegunaan para setiausaha dan dapat diakses melalui internet. Sistem ini juga boleh dilayari oleh sesiapa sahaja yang perlu memaklumkan sesuatu perkara atau peristiwa. Malah, sistem ini juga boleh digunakan di seluruh Malaysia.

Kemahiran: HTML, JavaScript, MySQL, Pengehosan Web, Reka Bentuk Laman Web

Lihat lagi: want develop personal sms sending website, tentang, html sms, malaysia website, para event, html sms website, remainder, website malaysia, malaysia design, design malaysia, sms html, pay per live event video, website design malaysia, sistem sms, sms internet, event personal malaysia, event based sms oracle, internet sms, personal web page webcam pay per view, personal assistant charge per hour

Tentang Majikan:
( 0 ulasan ) Malaysia

ID Projek: #6678067