Ditutup

Viết contact cho fange

Tôi cần 1 bạn có khả năng viết văn tốt đẻ có thể viết contact

Kemahiran: Reka Bentuk Laman Web

Tentang Majikan:
( 0 ulasan ) Haiphong, Vietnam

ID Projek: #20399909

2 pekerja bebas membida secara purata $5/jam untuk pekerjaan ini

PhillipKhoa

I can do what he asks, I can write well and get the job done on time. I have experience other people don't have and that helps me to overcome others

$5 USD / jam
(0 Ulasan)
0.0
minakn19

Bạn vui lòng cung cấp các thông tin: - Chủ đề contact là gì? - Chi tiết liên hệ cụ thể hơn. - Việc viết contact này bạn muốn viết bao nhiêu nội dung?

$5 USD / jam
(0 Ulasan)
0.0