Yuran dan Caj Freelancer

Untuk Majikan

Projek

Freelancer percuma untuk mendaftar, menyiarkan projek, menerima bida daripada pekerja bebas, menyemak portfolio pekerja bebas dan membincangkan keperluan projek. Jika anda memilih untuk anugerahkan projek, kami akan mengenakan bayaran projek yang kecil berbanding dengan nilai bida yang dipilih, sebagai yuran pengenalan.

Kos dan bagaimana yuran ini dikenakan bergantung kepada jenis projek tersebut.

Untuk projek harga tetap, yuran sebanyak 3% atau $3.00 USD (yang mana lebih besar) dikenakan pada masa projek dianugerahkan oleh anda. Jika anda kemudiannya membayar pekerja bebas lebih daripada amaun bida asal, kami juga akan mengenakan yuran projek ke atas sebarang pembayaran lebihan.

Bagi projek ikut jam, yuran sebanyak 3% dikenakan pada setiap pembayaran yang anda buat kepada pekerja bebas.

Anda boleh membatalkan projek daripada papan pemuka pada bila-bila masa dalam tempoh sehingga tujuh (7) hari selepas projek telah diterima bagi mendapat pemulangan penuh yuran anda.

Pilihan naik taraf projek boleh dibeli.

Peraduan

Ketika menyiarkan peraduan, majikan perlu menyediakan dana bersamaan dengan jumlah hadiah peraduan. Kami mempunyai Jaminan Wang Dikembalikan untuk hadiah wang ini.

Jaminan Wang Dikembalikan melayakkan anda untuk mendapatkan kembali wang anda sehingga 30 hari dari penutupan peraduan, jika anda tidak gembira dengan entri yang dihantar. Anda boleh mendapatkan pemulangan wang hanya dengan menghubungi sokongan.

Ambil perhatian bahawa pemulangan wang tidak tersedia pada 'peraduan Dijamin', dan bayaran balik ini tidak termasuk sebarang naik taraf yang mungkin anda pilih untuk peraduan. Jika anda telah memilih entri sebagai pemenang dan melengkapkan penyerahan peraduan, yang telah melepaskan hadiah wang kepada mereka, anda tidak layak untuk mendapat pemulangan wang.

Tiada yuran peraduan untuk menyiarkan dan menganugerahkan peraduan untuk majikan.

Setiap entri tambahan yang dianugerahkan juga akan memerlukan pembayaran hadiah untuk entri tersebut.

Pilihan naik taraf peraduan boleh dibeli.

Perkhidmatan

Semasa memesan perkhidmatan, majikan mesti menyediakan dana yang bersamaan dengan jumlah harga perkhidmatan. Pembayaran adalah dilindungi oleh Sistem Pembayaran Pencapaian Freelancer. Hanya lepaskan pembayaran sebaik sahaja anda 100% gembira dengan kerja yang telah dihantar.

Untuk Pekerja Bebas

Freelancer adalah percuma untuk mendaftar, memilih kemahiran daripada projek yang anda minati, muat naik portfolio, terima pemberitahuan projek, bincang butiran projek dengan majikan, bida pada projek (ahli percuma menerima permulaan 6 bida setiap bulan) dan menyertai peraduan.

Pilihan naik taraf bida boleh dibeli untuk mempromosikan bida.

Projek

Bagi projek harga tetap, jika anda dianugerahkan projek, dan anda menerimanya, kami mengenakan sedikit yuran projek mengikut nilai bida yang dipilih, sebagai yuran pengenalan. Sekiranya anda terus dibayar lebih daripada jumlah bida asal, kami akan juga mengenakan yuran projek untuk pembayaran lebihan.

Untuk projek ikut jam, yuran dikenakan ke atas setiap pembayaran kerana ia dibuat oleh majikan kepada anda.

Yuran untuk projek harga tetap ialah 10% atau $5.00 USD, yang mana lebih besar, dan 10% untuk projek ikut jam.

Peraduan

Menghantar entri pada peraduan adalah percuma. Yuran peraduan dikenakan apabila anda dianugerahkan hadiah peraduan. Yuran ini dikenakan apabila hadiah dilepaskan, iaitu selepas peraduan telah dianugerahkan kepada anda dan penyerahan bahan entri telah dilengkapkan untuk kepuasan poster peraduan.

Yuran peraduan pekerja bebas ialah 10% atau $5.00 USD, yang mana lebih besar.

Program Pekerja Bebas Pilihan

Jika anda berada dalam Program Pekerja Bebas Pilihan, anda akan dikenakan yuran projek 15% apabila anda dianugerahkan dan menerima projer Perekrut. Ini tidak akan dicaj bayaran pendahuluan, seperti projek biasa, tetapi hanya apabila anda menerima pembayaran.

Disahkan oleh Freelancer

Mohon lencana Disahkan oleh Freelancer untuk $99.00 USD* dan menjadi pekerja bebas yang boleh dipercayai. Permohonan memerlukan anda melengkapkan proses pengesahan yang ketat dengan pasukan pemeriksaan pakar kami.

*Bayaran untuk memohon lencana Disahkan oleh Freelancer mungkin berbeza-beza. Lihat jadual bayaran di bawah.

Yuran tetap untuk semua pekerja bebas $99.00 USD
Bayaran untuk Pekerja Bebas Pilihan $79.00 USD
Bayaran untuk Sedang Meningkat Naik $59.00 USD
Yuran Pembaharuan $79.00 USD

Tidak kira keputusan permohonan anda, bayaran tidak akan dikembalikan.

Bayaran balik sebagai Kredit Bonus

Kadangkala, pemulangan kembali yuran mungkin dikenakan sebagai kredit bonus. Bonus ini hanya boleh digunakan di laman ini, dan tidak boleh dikeluarkan atau dipindahkan. Bonus ini akan luput dalam 90 hari dari tarikh resit.

0% Yuran Promosi

Komisen projek Freelancer yang dikenakan untuk pekerja bebas yang merujuk majikan baru yang tidak mempunyai akaun sedia ada di Freelancer.com dan siapa yang menyertai dan mencipta akaun baru, akan dikurangkan dari 10% menjadi 0% untuk semua projek di masa hadapan yang dilakukan oleh pekerja bebas yang merujuk untuk majikan yang dirujuk.

Ini tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Majikan baru mesti dirujuk menggunakan pautan promosi khusus di https://www.freelancer.com/no-commission.
 • Untuk mengelakkan keraguan, komisen projek pekerja bebas dikurangkan sebanyak 0% hanya berlaku berkaitan dengan kerja baru yang dilakukan oleh pekerja bebas yang telah berjaya memohon promosi ini untuk majikan khusus kepada permohonan yang berkaitan. Projek baru mesti dimulakan selepas majikan mencipta akaun baru di Freelancer.com dan dimulakan menggunakan akaun baru itu.
 • Hanya yuran komisyen projek untuk pekerja bebas diturunkan dari 10% hingga 0% di bawah promosi ini. Semua yuran dan caj lain kekal tidak terjejas termasuk tetapi tidak terhad kepada komisen majikan dan yuran transaksi.
 • Promosi ini tidak boleh digunakan untuk peraduan.
 • Freelancer berhak untuk menyemak klasifikasi majikan sebagai majikan baru bagi tujuan promosi ini, untuk memastikan penggunaan yang adil promosi ini. Majikan mesti bekerja bersama, dan membayar, pekerja bebas yang memohon untuk menggunakan promosi ini sebelum permulaan promosi ini, contohnya dari platform lain. Pekerja bebas mungkin dikehendaki memberikan bukti kerja dan pembayaran yang lalu sebelum layak untuk pengurangan komisen. Untuk layak mendapat promosi ini, majikan mestilah tidak mempunyai sebarang akaun aktif di Freelancer.com dari mana pembayaran dibuat dalam tempoh 6 bulan sebelum membuat akaun baru.
 • Semua elemen Perjanjian Pengguna yang lain terus digunakan - lihat https://www.freelancer.com/about/terms.
 • Semua elemen lain komponen Yuran dan Caj dalam Syarat Tambahan terus digunakan - lihat https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer mungkin meminta kedua-dua pihak mengisi dan melengkapkan profil dan/atau lulus pemeriksaan identiti sebelum pembayaran dilepaskan.
 • Freelancer mungkin memerlukan butiran untuk mana-mana projek yang mana pengurangan komisen dikenakan adalah cukup.
 • Promosi ini boleh ditarik balik untuk pengguna tertentu, jika pembalikan, penipuan atau caj balik yang ketara diperhatikan, jika Freelancer percaya bahawa terdapat risiko dana tertakluk kepada pembalikan atau caj balik, dalam kes pertikaian antara majikan dan pekerja bebas, atau atas sebarang sebab lain.
 • Freelancer berhak untuk tidak membenarkan penggunaan promosi ini mengikut budi bicara mutlaknya, berkenaan dengan penggunaan promosi ini secara adil, dan untuk mengelakkan sebarang kes penipuan.
 • Freelancer berhak untuk meminta penyerahan maklumat lanjut dari mana-mana pihak yang memohon untuk menggunakan promosi ini, untuk menyiasat penipuan dan untuk pengurusan risiko serta tujuan yang berkaitan.
 • Freelancer berhak untuk membatalkan atau meminda promosi ini pada bila-bila masa.
 • Freelancer berhak untuk membatalkan promosi di mana-mana rantau jika dianggap atau menyalahi undang-undang untuk menawarkan promosi kepada mana-mana penduduk di rantau itu.

3% Yuran Sebut Harga

Komisen projek Freelancer yang dikenakan kepada pekerja bebas yang mempunyai sebut harga dianugerahkan oleh Klien luar baharu ialah 3% untuk semua projek di antara Freelancer dan Klien baharu. Untuk Klien luar baharu yang menerima sebut harga, 0% komisen projek Freelancer akan dikenakan.

 1. "Klien Baharu" merujuk kepada klien yang belum membuat akaun di Freelancer.com sebelum ini.
 2. Promosi tidak terpakai jika klien mempunyai berbilang akaun di Freelancer.com.

Ini tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 • Majikan baharu mestilah dirujuk melalui penerimaan sebut harga dan pendaftaran semasa proses penerimaan.
 • Untuk mengelakkan keraguan, komisen projek pekerja bebas yang dikurangkan sebanyak 3% hanya terpakai berhubung dengan kerja dilakukan oleh pekerja bebas yang telah berjaya memohon promosi ini bagi majikan khusus untuk yang berkaitan dengan permohonan kerja tersebut. Kerja mestilah dilakukan selepas majikan mencipta akaun baharu di Freelancer.com dan dimulakan menggunakan akaun baharu.
 • Yuran komisen projek untuk pekerja bebas sahaja diturunkan daripada 10% kepada 3% dan yuran komisen projek pelanggan diturunkan daripada 3% kepada 0% di bawah promosi ini. Semua yuran dan caj lain kekal tidak terjejas termasuk tetapi tidak terhad kepada yuran transaksi.
 • Promosi ini tidak boleh digunakan untuk peraduan.
 • Freelancer berhak menyemak klasifikasi majikan sebagai majikan baharu bagi tujuan promosi ini, untuk memastikan penggunaan promosi ini secara saksama. Untuk layak bagi promosi ini, majikan mestilah tidak mempunyai sebarang akaun aktif di Freelancer.com yang mana pembayaran dibuat dalam tempoh 6 bulan sejurus sebelum membuat akaun baharu.
 • Semua elemen Perjanjian Pengguna yang lain terus digunakan - lihat https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Semua elemen lain komponen Yuran dan Caj dalam Syarat Tambahan terus digunakan - lihat https://www.freelancer.com/feesandcharges.
 • Freelancer mungkin memerlukan kedua-dua pihak mengisi dan melengkapkan profil mereka dan/atau lulus semakan identiti sebelum pembayaran dilepaskan.
 • Freelancer mungkin memerlukan butiran untuk sebarang projek yang dikenakan pengurangan komisen adalah lengkap dengan sewajarnya
 • Promosi ini boleh ditarik balik untuk pengguna tertentu, jika pembalikan, penipuan atau caj balik yang ketara diperhatikan, jika Freelancer percaya bahawa terdapat risiko dana tertakluk kepada pembalikan atau caj balik, dalam kes pertikaian antara majikan dan pekerja bebas, atau atas sebarang sebab lain.
 • Freelancer berhak untuk tidak membenarkan penggunaan promosi ini mengikut budi bicara mutlaknya, berkenaan dengan penggunaan adil promosi ini, dan untuk mengelakkan sebarang kes penipuan.
 • Freelancer berhak untuk meminta penyerahan maklumat lanjut daripada mana-mana pihak yang memohon untuk menggunakan promosi ini, untuk menyiasat penipuan dan untuk pengurusan risiko serta tujuan yang berkaitan.
 • Freelancer berhak untuk membatalkan atau meminda promosi ini pada bila-bila masa.
 • Freelancer berhak untuk membatalkan promosi di mana-mana wilayah sekiranya ia dianggap atau menyalahi undang-undang menawarkan promisi kepada mana-mana penduduk di wilayah tersebut.

Pelan Keahlian

Pilih dari pelbagai pelan keahlian untuk menentukan yuran yang anda bayar untuk perkhidmatan kami. Anda boleh bekerja di laman web ini sama ada sebagai majikan atau pekerja bebas sebagai ahli percuma, atau mendapat faedah tambahan sebagai ahli berbayar dengan menaik taraf kepada pelan berbayar.

Keahlian akan diperbaharui pada sama ada secara bulanan atau tahunan pada ulang tahun langganan anda, melainkan dibatalkan. Sekiranya dana tidak mencukupi kami akan cuba memperbaharui keahlian anda sehingga 30 hari, sehingga dana telah tersedia.

Anda boleh membatalkan keahlian anda pada bila-bila masa dari halaman tetapan pengguna, yang akan menghentikan pengebilan di akhir tempoh langganan anda tanpa kos tambahan.

Lihat pelan keahlian kami

Freelancer Korporat

Naik taraf profil anda kepada Korporat. Dapatkan kepercayaan dan kredibiliti yang anda perlukan untuk meningkatkan pendedahan perniagaan anda.

Sama seperti pelan Keahlian Freelancer, Korporat boleh dilanggan secara tahunan atau bulanan. Ia juga boleh dibatalkan pada bila-bila masa daripada halaman tetapan Pengguna, yang mana akan menghentikan pengebilan pada penghujung tempoh langganan anda tanpa kos tambahan.

Tukar kepada Korporat di sini

Yuran Lain

Projek

Yuran berikut adalah dikenakan mengikut pilihan bagi perkhidmatan tambahan. Melainkan dinyatakan sebaliknya mengikut faedah pelan keahlian berbayar:

Menyiarkan Projek PERCUMA
Ditampilkan $9.99 USD
Segera $9.99 USD
Peribadi $21.99 USD
Sepenuh Masa $229.99 USD
Perekrut $11.99 USD
Perjanjian Kerahsiaan (NDA) $21.99 USD
Perjanjian Harta Intelek $21.99 USD
Dimeterai $9.99 USD
Keutamaan $5.00 USD
Lanjutkan $9.99 USD

Peraduan

Yuran berikut adalah dikenakan mengikut pilihan bagi perkhidmatan tambahan. Melainkan dinyatakan sebaliknya mengikut faedah pelan keahlian berbayar:

Menyiarkan Peraduan PERCUMA
Menganugerahkan peraduan PERCUMA
Menganugerahkan kepada pekerja bebas tambahan PERCUMA
Dijamin PERCUMA
Ditampilkan $30.00 USD
Peraduan Teratas $30.00 USD
Segera $35.00 USD
Serlahkan $15.00 USD
Dimeterai $30.00 USD
Peribadi $25.00 USD
Perjanjian Kerahsiaan (NDA) $20.00 USD
Lanjutkan Kos:
3 hari = 15% daripada hadiah peraduan
5 hari = 20% daripada hadiah peraduan
7 hari = 30% daripada hadiah peraduan
14 hari = 40% daripada hadiah peraduan
21 hari = 50% daripada hadiah peraduan
Separuh daripada kos tersebut akan digunakan untuk meningkatkan hadiah peraduan (dibundarkan ke nombor bulat yang terdekat).

Yuran Bida

Membida projek PERCUMA
Bida Ditaja 0.75% amaun bida (minimum $5.00 USD, maksimum $20.00 USD)
Serlahkan Bida $1.00 USD
Meterai Bida $0.10 USD

Yuran Penyertaan Peraduan

Hantar Entri PERCUMA
Entri Dimeterai $0.50 USD
Serlahkan Entri $0.50 USD

Yuran Direktori

Penajaan direktori Seperti yang dipilih semasa menaja (minimum $50.00 USD)

Peperiksaan

Mengambil peperiksaan Bergantung pada peperiksaan. Seperti yang dinyatakan sebelum pembelian. Biasanya sama ada secara percuma, $5.00 USD,$10.00 USD, atau $15.00 USD.

Yuran Perkhidmatan Pertukaran Nama Pengguna

Perkhidmatan pertukaran nama pengguna Peluang sekali untuk menukar nama pengguna anda untuk $99 USD. Baca lanjut di sini.

Yuran Transaksi

Yuran transaksi dilakukan menggunakan Kad Kredit, PayPal atau Skrill. * $0.30 USD + 2.3%
Deposit Bank Tempatan PERCUMA
Pindahan Kawat Antarabangsa $15.00 USD
*Pengguna Australia dikenakan $0.30AUD + 0.99% untuk transaksi Kad Kredit/Debit.

Yuran Timbang Tara

Yuran timbang tara untuk pertikaian pencapaian ialah $5.00 USD atau 5%, yang mana lebih besar.

Sistem penyelesaian pertikaian kami direka untuk membenarkan kedua-dua pihak untuk menyelesaikan masalah tentang pembayaran pencapaian antara satu sama lain tanpa timbang tara.

Selepas 4 hari pertikaian dilaporkan (atau 7 hari jika pertikaian dilaporkan oleh pekerja bebas) mana-mana pihak boleh memilih untuk alihkan pertikaian ke timbang tara berbayar. Pihak yang lain kemudiannya akan mempunyai masa 4 hari lagi untuk bersetuju membayar yuran ini dan bagi kedua-dua pihak untuk menghantar apa-apa bukti terakhir. Jika pihak yang lain gagal untuk membayar dalam tempoh tersebut, mereka akan kalah pertikaian.

Yuran timbang tara akan dikembalikan kepada pemenang pertikaian.

Yuran Luar tapak

Pengguna yang telah melanggar Terma dan Syarat kami dengan menjalankan komunikasi dan transaksi di luar platform akan dinilai penalti bersamaan dengan 30% daripada bajet maksimum projek atau jumlah yang dipersetujui.

Yuran Pengeluaran

Yuran mungkin dikenakan secara pilihan bergantung pada kaedah pengeluaran. Yuran tambahan mungkin dikenakan oleh pihak ketiga yang menawarkan kaedah pengeluaran.

Pengeluaran Pantas $1.00 USD
PayPal $1.00 USD
Skrill (Moneybookers) $1.00 USD
Kad Debit Payoneer $1.00 USD
Kawat Antarabangsa $25.00 USD

Kami mengenakan pengeluaran minimum, selepas yuran sebanyak USD $50.

Yuran Penyelenggaraan

Akaun pengguna yang tidak log masuk selama enam bulan akan dikenakan yuran penyelenggaraan sehingga $14.00 USD setiap bulan sehingga sama ada akaun ditamatkan atau diaktifkan semula untuk storan, jalur lebar, sokongan dan kos pengurusan menyediakan penghosan profil pengguna, storan portfolio, penyenaraian dalam direktori, penyediaan perkhidmatan UpahSaya, penyimpanan fail dan mesej. Yuran ini akan dikembalikan atas permintaan oleh pengguna pada pengaktifan semula berikutnya.

Cukai

Cukai dikenakan berdasarkan kadar dan peraturan tempatan yang ditentukan oleh negara tempat tinggal / negara berdaftar pengguna.

Australia - Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) 10%
Chile - Cukai Nilai Tambah (VAT) 19%
Kesatuan Eropah - Cukai Nilai Tambah (VAT) VAT rates
India - Cukai Diambil pada Sumber (TCS) 1%
India - Cukai Ditolak Pada Sumber (TDS) 1% / 5%
Mexico - Pemotongan Cukai Pendapatan 1% / 20%
Mexico - Cukai Nilai Tambah (VAT) 16%
Rusia - Cukai Nilai Tambah (VAT) 20%
Switzerland - Cukai Nilai Tambah (VAT) 7.7%

Pembayaran Balik Levi Penyamaan India

Perjanjian melegakan pekerja bebas dari tanggunjawab penangguhan, bagi mengelakkan keraguan, Levi Penyamaan. Anda tidak akan dicaj atau membayar untuk levi ini, ianya pembayaran balik.

Klien Freelancer Siapa Membayar Levi Butiran Levi
Penduduk India Penduduk India Freelancer 2% dikenakan kepada Pekerja Bebas atas pendapatan kasar
Penduduk India Lain-lain Klien 2% dikenakan kepada Klien atas pembayaran pencapaian kasar
Lain-lain Penduduk India Freelancer 2% dikenakan kepada Pekerja Bebas atas pendapatan kasar
Lain-lain Lain-lain N/A N/A

Client

Penduduk India

Freelancer

Penduduk India

Who Pays Levy

Freelancer

Butiran Levi

2% dikenakan kepada Pekerja Bebas atas pendapatan kasar

Client

Penduduk India

Freelancer

Lain-lain

Who Pays Levy

Klien

Butiran Levi

2% dikenakan kepada Klien atas pembayaran pencapaian kasar

Client

Lain-lain

Freelancer

Penduduk India

Who Pays Levy

Freelancer

Butiran Levi

2% dikenakan kepada Pekerja Bebas atas pendapatan kasar

Client

Lain-lain

Freelancer

Lain-lain

Who Pays Levy

N/A

Levy Details

N/A

* Freelancer dan ahli gabungan tidak memberikan nasihat cukai, perundangan atau perakaunan. Bahan ini hanya disediakan untuk tujuan maklumat sahaja, dan tidak bertujuan untuk memberikan, dan tidak boleh diandalkan untuk nasihat cukai perundangan atau perakaunan. Anda harus berunding dengan penasihat cukai, perundangan dan perakaunan anda sendiri.

Perjanjian Pengguna

Yuran dan caj yang diringkaskan di halaman ini ditadbir mengikut terma Freelancer Perjanjian Pengguna dan dasar laman yang berkaitan. Perjanjian Pengguna termasuk terma penting lain dan harus dibaca sepenuhnya. Khususnya bahagian seksyen 23 Perjanjian Pengguna menentukan akibat penamatan untuk pelanggaran Perjanjian Pengguna. Kesan tersebut boleh termasuk denda untuk ganti rugi yang akan ditanggung Freelancer akibat tindakan yang melanggar Perjanjian Pengguna.