Pusat Pelabur

Maklumat Pemegang Saham

Freelancer Limited

Freelancer merupakan pasaran pekerjaan bebas dan penyumberan umum terbesar dunia mengikut bilangan pengguna dan projek. Freelancer diasaskan pada 2009 dan disenaraikan dalam Bursa Sekuriti Australia (ASX: FLN).

Harga Saham

Harga saham semasa kami boleh didapati di laman web ASX.

Pengumuman Syarikat

Untuk senarai lengkap pengumuman syarikat baru-baru ini sila lawati ASX.

Pelaburan dari Australia

Untuk melabur di Freelancer sila hubungi broker saham anda seperti biasa. Satu senarai penuh broker saham Australia dan maklumat lain tentang membeli atau memjual saham diASX boleh didapati di laman web ASX.

Untuk Melabur Dari Luar Australia

Saham Freelancer secara umumnya hanya boleh dibeli melalui broker ASX yang berdaftar. Namun, jika anda ingin melabur, anda boleh hubungi broker tempatan anda untuk mengetahui sama ada mereka mempunyai perhubungan dengan broker ASX yang berdaftar.

Secara alternatif, Interactive Brokers merupakan broker dalam talian yang membantu penduduk dari pelbagai negara untuk melabur saham yang ditukar beli di ASX.

Uruskan Saham Anda

Log masuk ke laman rekod saham Bilik Lembaga untuk melihat maklumat mengenai saham Freelancer anda dan mengemaskini butir-butir anda. Bilik Lembaga boleh dihubungi dengan menghantar e-mel kepada enquiries@boardroomlimited.com.au. Mereka boleh dihubungi melalui telefon di 1300 737 760 (dalam Australia) atau +61 2 9290 9600 untuk pejabat Australia.

Tadbir Urus Korporat

Dokumen Piagam
Dokumen-dokumen Polisi
Dokumen-dokumen lain

Soalan-soalan Lazim Pemegang Saham

Bagaimana boleh saya melabur?

Anda boleh membeli saham Freelancer melalui broker yang mengendalikan saham-saham di Australian Securities Exchange (ASX). Ticker bagi Freelancer ialah ASX:FLN. Anda digalakkan mendapatkan nasihat daripada profesional perkhidmatan kewangan sebelum melabur.

Bagaimanakah caranya untuk mencari broker saham?

Senarai penuh broker stok Australia dan informasi lain mengenai jual beli saham boleh didapatkan di laman web ASX. Saham-saham Freelancer secara umumnya hanya boleh dibeli melalui broker yang berdaftar dengan ASX, jadi jika anda bukan seorang residen di Australia, anda perlu mencari cara lain untuk membelinya. Interactive Brokers merupakan broker atas talian yang menerima pendaftaran dari residen beberapa negara di seluruh dunia dan mengendalikan saham-saham yang dijual beli di ASX. Walau bagaimanapun, anda juga boleh menghubungi broker tempatan anda untuk mengetahui sekiranya mereka mempunyai hubungan dengan mana-mana broker yang berdaftar dengan ASX.

Adakah pengguna Freelancer.com yang juga pemegang saham Freelancer menerima faedah tambahan?

Ya, Freelancer telah mencipta Freelancer Foundation Shareholder Program yang khusus untuk memberi faedah istimewa dan keutamaan kepada pengguna-pengguna yang memiliki jumlah saham yang minimum. Sila lawati laman Foundation Shareholder Program untuk maklumat lanjut.

Di manakah saya boleh dapatkan pengumuman syarikat?

Pengumumunan terbaru dan lepas syarikat boleh didapatkan di laman web ASX dan juga di bahagian Pengumuman Syarikat pada laman web Freelancer.

Bilakah Freelancer akan membuat pengumuman syarikat yang mungkin menjejaskan saham saya?

Freelancer akan cuba untuk mengingatkan pemegang-pemegang saham berkenaan tarikh-tarikh jangkaan untuk mengeluarkan pengumuman penting melalui bahagian Informasi Pemegang Saham pada laman webnya.

Di mana saya boleh dapatkan informasi berkenaan harga saham yang dahulu?

Harga semasa dan terdahulu saham boleh didapati di laman web ASX. Bagi memahami maklumat harga saham, para pelabur dan pihak yang berminat digalakkan untuk mendapatkan nasihat profesional.

Bagaimanakah caranya untuk menyemak pegangan FLN saya?

Anda boleh melihat maklumat semasa mengenai pegangan saham Freelancer anda melalui laman perekodan saham Boardroom.

Bagaimana untuk saya mengemaskini maklumat pemagang saham saya?

Log masuk ke laman rekod saham Boardroom untuk melihat maklumat mengenai saham Freelancer anda dan mengemaskini butir-butir anda.

Bagaimanakah saya boleh dapatkan butir-butir perhubungan untuk rekod saham Freelancer?

Sebarang pertanyaan berkenaan butir-butir pegangan saham anda perlu dilangsungkan kepada Bilik Lembaga. Bilik Lembaga boleh dihubungi melalui e-mel kepada enquiries@boardroomlimited.com.au. Mereka boleh dihubungi melalui telefon di talian 1300 737 760 (dalam Australia) atau +61 2 9290 9600 untuk pejabat Australia.

Laporan & Pembentangan

Program Yayasan Pemegang Saham Freelancer

Program Yayasan Pemegang Saham Freelancer menawarkan pemegang saham Freelancer Limited (ASX:FLN) beberapa kelebihan termasuk pengurangan yuran dalam beberapa perkhidmatan Freelancer.

Yayasan Freelancer

Manfaat-manfaat Sepintas Lalu

Rebet Yuran pada Freelancer.ocm

A rebate of 5% of project and contest commissions will be credited to your Freelancer.com account, calculated monthly, for each full calendar month that you remain eligible in the program.

Potongan Yuran Penyenaraian WSO pada WarriorForum

A 50% rebate or discount on listing fees for your Warrior Special Offers (WSOs) for each full calendar month that you remain eligible in the program.

Sokongan Pelanggan Keutamaan

Anda mendapat sokongan pelanggan keutamaan dari pasukan sokongan 24x7x365 kami yang berbilang bahasa.

Lencana Pemegang Saham Yayasan Freelancer

Lencana yang unik akan dipaparkan pada profil Freelancer.com dan WarriorForum anda, menunjukkan bahawa anda merupakan pemegang saham syarikat.

Akses Manfaat-manfaat Anda

Manfaat ini disediakan untuk individu dengan sekurang-kurangnya 500 saham biasa Freelancer Limited yang dibayar penuh. Hanya klik butang di bawah dan isi borang permohonan untuk mula mengakses keuntungan anda.

Terma dan Syarat

Untuk layak bagi Program Yayasan Pemegang Saham Freelancer, anda mesti memenuhi keperluan berikut:

  • Pemegang saham mestilah pengguna berdaftar sah Freelancer.com atau laman web Warrior Forum (Pengguna Freelancer). Akaun yang telah digantung tidak berkelayakan. Pengguna Freelancer yang melanggar Terma Penggunaan mana-mana laman web (seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengguna) mungkin akan digantung atau dibatalkan keahlian Program mereka atas budi bicara Freelancer Limited.
  • Pemegang saham semestinya orang biasa dan:
    • mempunyai 500 saham biasa Freelancer Limited yang dibayar penuh; atau
    • telah dicalonkan syarikat, amanah atau perbadanan yang mempunyai 500 saham biasa Freelancer Limited yang dibayar penuh. Sebuah syarikat, amanah atau perbadanan boleh mencalonkan seorang biasa untuk menerima faedah yang penuh menggunakan borang Nasihat Pelantikan Calon (pdf), satu salinan perlu dilampirkan bersama borang permohonan dalam talian. Satu borang pelantikan yang berasingan mesti dilengkapkan dimana lebih dari satu entiti telah berdaftar dalam satu pegangan bersama.
  • Pemegang saham semestinya mempunyai 500 saham biasa Freelancer Limited yang dibayar penuh selama sebulan untuk layak menerima faedah pemegang saham dalam bulan tersebut. Rebat yuran tidak akan dibayar untuk mana-mana bulan dan diskaun yuran tidak akan tersedia dimana pegangan pemegang saham dibawah 500 saham biasa Freelancer Limited yang dibayar penuh.
  • Rebat dibayar berdasarkan komisen projek dan peraduan (bukan naik taraf), dan hanya untuk bayaran yang dilangsaikan. Bayaran yang tergantung tidak akan menerima rebat.
  • Freelancer Limited boleh mengubah faedah, terma dan syarat Program Yayasan Pemegang Saham Freelancer pada bila-bila , termasuk dengan mengemas kini halaman ini.