Tatakelakuan Freelancer

Freelancer mempunyai kewajipan menjalankan perniagaannya mengikut semua peraturan, garis panduan dan undang-undang yang berkaitan. Kami komited untuk membantu semua Pengguna bertindak dengan cara yang memelihara kepercayaan dan penghormatan. Kod ini dimaksudkan sebagai panduan untuk menggunakan Laman kami dengan sewajarnya dan harus diikuti setiap saat. Pelanggaran Kod ini dikendalikan mengikut Dasar Pelanggaran kami yang akan mengakibatkan tindakan disiplin, sehingga, dan termasuk, penamatan akaun. Sebarang pertanyaan mengenai Kod ini perlu ditujukan kepada Pasukan Sokongan Freelancer di mana kami boleh memberi anda maklumat tambahan mengenai prosedur yang betul untuk diikuti, dan menyelesaikan kebimbangan anda.

Tingkah Laku Peribadi

 • Saya akan bertindak secara beretika dan berintegriti.
 • Saya akan mematuhi semua dasar Freelancer.
 • Saya akan menghormati hak semua Pengguna.
 • Saya tidak akan menyalahgunakan maklumat sulit, atau mengambil bahagian dalam amalan haram yang lain.
 • Saya akan menghormati kepentingan, hak dan keselamatan Pengguna.
 • Saya tidak akan mengganggu, membuli dan mendiskriminasi.
 • Saya tidak akan memalsukan identiti saya sendiri atau mana-mana yang lain dan akan memberikan maklumat yang benar dan tepat.
 • Saya tidak akan mencuba untuk berkomunikasi atau menerima/memulakan pembayaran di luar laman web.
 • Saya tidak akan bersetuju untuk melakukan kerja yang saya tidak mampu lakukan.
 • Saya tidak akan meminta pelepasan awal Pembayaran Pencapaian sebelum saya menghantar kerja.
 • Saya tidak akan menyalahgunakan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pekerja bebas saya.

Kandungan Pengguna

Saya bertanggungjawab atas kandungan yang saya siarkan di Freelancer dan:
 • Saya tidak akan menyiarkan kandungan yang melanggar hak cipta atau hak harta intelek lain.
 • Saya tidak akan menyiarkan kandungan yang melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan.
 • Saya tidak akan menyiarkan kandungan yang berunsur fitnah.
 • Saya tidak akan menyiarkan kandungan yang lucah atau mengandungi pornografi kanak-kanak.
 • Saya tidak akan menyiarkan kandungan yang merangkumi maklumat tidak lengkap, palsu atau tidak tepat mengenai mana-mana orang, produk, atau perkhidmatan.
 • Saya tidak akan menyiarkan kandungan yang mengandungi apa-apa virus atau rutin pengaturcaraan bertujuan untuk merosakkan mana-mana sistem.
 • Saya tidak akan menyiarkan kandungan yang mencipta liabiliti untuk Freelancer atau membahayakan operasi atau reputasi perniagaannya.

Kerahsiaan

 • Saya akan menghormati kerahsiaan dan privasi.
 • Saya tidak akan mendedahkan maklumat atau dokumen yang saya perolehi, selain daripada yang dikehendaki oleh undang-undang atau di mana kebenaran diberikan oleh Freelancer.

Hubungi

 • Saya tidak akan meminta pengguna Freelancer yang lain untuk mendapatkan maklumat perhubungan peribadi mereka dan akan berkomunikasi dengan mereka hanya melalui ciri laman web rasmi.

Penipuan

 • Saya tidak akan terlibat dalam penipuan.
 • Saya tidak akan mencipta banyak akaun.
 • Saya tidak akan menggunakan Laman ini untuk memindahkan dana secara tidak sah.
 • Saya tidak akan menggunakan Laman ini untuk menghasilkan maklum balas palsu mengenai mana-mana orang, produk, atau perkhidmatan.

Komunikasi

 • Saya akan mengelakkan keterlaluan, kenyataan menghina dan rujukan yang tidak sesuai.
 • Saya tidak akan terlibat dalam serangan peribadi, negatif atau lain-lain kritikan yang tidak adil, dan sebarang kelakuan tidak profesional.

Bidaan

 • Saya tidak akan meletakkan harga yang lebih murah untuk mengelakkan yuran.
 • Saya tidak akan mengambil bahagian dalam projek yang melibatkan tingkah laku yang menyalahi undang-undang.
 • Saya akan hanya bida untuk projek yang saya rancang untuk diselesaikan.

Spam atau Pengiklanan

 • Saya tidak akan spam atau mengiklankan laman web atau perkhidmatan saya melainkan jika dibenarkan.

Ahli Gabungan

 • Saya tidak akan merujuk diri saya kepada Program Affiliate.
 • Saya tidak akan mendapatkan nama daripada senarai alamat, emel kumpulan, dan lain-lain untuk menghantar emel yang tidak diminta ("Spam").

Bayaran

 • Saya tidak akan gunakan Freelancer untuk memudahkan pertukaran wang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, cryptocurrency (cth. bitcoin, ethereum, dll).
 • Saya akan mematuhi kewajipan saya setelah kerja dihantar oleh pekerja bebas.