Ditutup

SMS – Personal Event Remainder (PER)

Sistem SMS– Personal Event Remainder (PER) ini dibangunkan untuk melancarkan segala proses mengingati tentang perkara-perkara yang perlu dilakukan termasuklah musyuarat, tarikh penting dan lain-lain. Sistem ini dibangunkan khas untuk kegunaan para setiausaha dan dapat diakses melalui internet. Sistem ini juga boleh dilayari oleh sesiapa sahaja yang perlu memaklumkan sesuatu perkara atau peristiwa. Malah, sistem ini juga boleh digunakan di seluruh Malaysia.

Kemahiran: HTML, JavaScript, MySQL, Pengehosan Web, Reka Bentuk Laman Web

Tentang Klien:
( 0 ulasan ) Malaysia

ID Projek: #6678067