SMS – Personal Event Remainder (PER)

Ditutup Disiarkan Nov 3, 2014 Dibayar semasa penghantaran
Ditutup Dibayar semasa penghantaran

Sistem SMS– Personal Event Remainder (PER) ini dibangunkan untuk melancarkan segala proses mengingati tentang perkara-perkara yang perlu dilakukan termasuklah musyuarat, tarikh penting dan lain-lain. Sistem ini dibangunkan khas untuk kegunaan para setiausaha dan dapat diakses melalui internet. Sistem ini juga boleh dilayari oleh sesiapa sahaja yang perlu memaklumkan sesuatu perkara atau peristiwa. Malah, sistem ini juga boleh digunakan di seluruh Malaysia.

HTML JavaScript MySQL Pengehosan Web Reka Bentuk Laman Web

ID Projek: #6678067

Tentang projek

Projek jarak jauh Aktif Dec 10, 2014