Dapatkan bantuan daripada Tukang -- 2

Ditutup Disiarkan 6 tahun lepas Dibayar semasa penghantaran
Ditutup Dibayar semasa penghantaran

ingin mendapatkan bantuan untuk melaksanakan projek ini.

Pekerja Rencam

ID Projek: #14207952

Tentang projek

1 cadangan Aktif 6 tahun lepas

Lokasi: Kota Kinabalu, Malaysia