Take some Photos

Ditutup Disiarkan Jun 17, 2015 Dibayar semasa penghantaran
Ditutup Dibayar semasa penghantaran

memang saya belum menguasai teknik photography yang benar akan tetapi saya mau belajar dengan sungguh-sungguh

Fotografi

ID Projek: #7634768

Tentang projek

Aktif Jul 24, 2015

Lokasi: Makassar City, Republic of Indonesia