Ditutup

Membuat sebuah program yang menggunakan bahasa c# dengan microsoft visual studio

Pembutan program dari bahasa pemerogaman c# misalnya : prohram absensi, program kasir dll

Kemahiran: Pengaturcaraan C#, MySQL, PHP, Kejuruteraan Perisian, Ujian Perisian

Tentang Klien:
( 0 ulasan ) Indonesia

ID Projek: #10319985