Membuat sebuah program yang menggunakan bahasa c# dengan microsoft visual studio

Ditutup Disiarkan 7 tahun lepas Dibayar semasa penghantaran
Ditutup Dibayar semasa penghantaran

Pembutan program dari bahasa pemerogaman c# misalnya : prohram absensi, program kasir dll

Pengaturcaraan C# MySQL PHP Kejuruteraan Perisian Ujian Perisian

ID Projek: #10319985

Tentang projek

Projek jarak jauh Aktif 7 tahun lepas