Software Dev -- 2

Ditutup Disiarkan 6 tahun lepas Dibayar semasa penghantaran
Ditutup Dibayar semasa penghantaran

Saya perlukan anda membangun beberapa perisian untuk saya. Saya ingin perisian ini dibangun menggunakan Javascript.

JavaScript Kejuruteraan Perisian

ID Projek: #12977009

Tentang projek

1 cadangan Projek jarak jauh Aktif 6 tahun lepas